Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thần Dược Nuôi Hồn

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

THẦN  DƯỢC  NUÔI  HỒNMáu Thịt Chúa là của ăn thức uống                     
Nuôi sống con qua năm tháng lưu đày
Chúa hy sinh thí mạng chết khổ thay
Tất cả cũng vì yêu thương nhân loại

Đời con đây bao năm dài băng hoại
Ít lưu tâm thể hiện sống tạ ơn
Dù vì con Chúa thí mạng yêu thương
Thế mà con săn đuổi của vô vọng

Con lạy Chúa xin hỗ trợ con sống
Biết chọn lựa hành trang cho  ngày mai
Đừng bôn ba thứ vật chất tiền tài
Nhưng ưu tiên tích lủy của vĩnh cửu

Bao hoài bão trên đời với thành tựu
Cũng qua đi như hoa nở chóng tàn
Như vờn mây  tan biến lúc trời quang
Chết ra đi với  hai bàn tay trắng

Hãy quyết tâm trở về trong chiến thắng
Mọi của cải tiền bạc đồ chóng qua
Hãy hồi tâm hướng thượng lên ngai Tòa
Nơi cao thiêng chốn Thiên Đàng phúc lộc

Mau múc lấy nguồn ân điển thần tốc
Là Thánh Thể Bí Tích của Tình yêu
Mình Máu Thánh ! Chúa thương ta thật nhiều
Thứ kỷ niệm quá Tuyệt vời khôn tả

Cứu độ ta bằng cái chết khổ giá
Nuôi hồn ta bằng Mình Máu Thánh Ngài
Yêu thương đời chết khổ giá vì ai
Rước Mình Máu của nuôi hồn thần diệu

Mình Máu Thánh nguồn mạch không thể thiếu
Hãy luôn đến gánh múc mang đem về
Ôi thần lương con sung sướng thỏa thuê
Nuôi sống con mỗi ngày đến tận thế …!..!                  Cao Trí Dũng