Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

4 Đặc Ân

 

 

BỐN ĐẶC ÂN CHÚA GIÊSU HỨA BAN CHO NHỮNG AI CÓ     LÒNG TÔN KÍNH BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ.

 

Do Thánh ANPHONGSO viết

 

1/  Được ơn chết lành ( có dịp ăn năn tội trước khi chết )

2/  Được phù hộ cách riêng khi gặp nguy nan. Nhất là trong khi lâm tử.

3/  Được in vào lòng sự thương khó của Chúa Giêsu

4/  Được trao phó cho Đức Mẹ toàn quyền trong việc ban ơn.

 

TG: Thánh Anphongsô.

Với tâm tình trên và hoàn toàn trông cậy vào Lời Hứa của Chúa Giêsu Con của Mẹ, con xin chạy đến bên “Mẹ Sầu Bi” để xin ẩn nấp vào nỗi THƯƠNG KHÓ của Mẹ.

                          

Khấp khởi hồn đau lòng nát tan

Vì ai lòng Mẹ phải bàng hoàng ?

Tiên tri lời nói người tiền bối

Như lưỡi dao đâm thấu tận can

Suy gẫm Con Thiên Chúa phải gánh

Tội hình khốn khó Mẹ đau đớn

Não lòng xót ruột Mẹ “xin mang”

Như chính Mẹ mang nỗi nát tan./.

 

 MẸ ƠI !

Thập giá Mẹ vác không cân sức

Bởi lòng trĩu nặng tội trần gian

Bước theo Con Chúa Mẹ toan ngã

Sức nặng không phải là thập giá

Nhưng chính là tội lỗi thế nhân

Mẹ cùng vác đi thật ân cần

Cùng “Con Thiên Chúa” Mẹ vâng chịu

Thập giá vô hình thật nặng trĩu !

Vì chính Con Mẹ là Chúa Trời

Yêu thương loài người nên mang lấy

Mục quang cảnh ấy thật nao lòng!

Thập giá trên mình Con Chúa Cả

Gánh lấy tội đời người thế trần

Mẹ ơi ! Mẹ thật là can đảm

Tiếng xin vâng, Mẹ giữ trọn lòng

Cùng Con, Mẹ Đồng Công cứu chuộc

Lạy Mẹ! Mẹ vô cùng lân tuất

Cùng trải lòng cứu giúp thế nhân

Trong trần gian nỗi khổ chất chồng

Xin chịu lấy lưỡi đòng trần thế

Tâm sầu bi thật là đáng nể

Mẹ Chúa Trời dễ có ai hơn ! Amen

 

17/09/2012

P.Trần Đình Phan Tiến