Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Chúa Yêu Thương Ta

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

TÌNH  CHÚA  YÊU  THƯƠNG  TAÔi tình Chúa yêu thương ta vô hạn
Ngài xuống thế chịu chết thay vì ta
Tình Ngài yêu qúa tha thiết mặn mà
Để ta sống muôn muôn đời sống mãi

Trong quá khứ cũng như ngay hiện tại
Ngài không muốn một ai ta mất đi
Ánh mắt yêu Ngài xuống ơn hộ trì
Đở nâng ta hầu giúp ta thăng tiến

Chúa yêu ta Ngài hy sinh tự hiến
Bị bắt bớ bị sỉ vả  lắm điều
Đường thương khó bị đòn vọt vì yêu                                 
Rồi cuối đời bị giết treo Thập tự

Cứu độ ta Ngài không chút cự nự
Nhưng Ngài nguyện xin vâng theo ý Cha
Dù toàn thân thâm bầm máu đổ ra
Đến mệt lã toàn thân Chúa  mềm nhũn

Bị đóng đinh , bị lưỡi đồng xuyên thủng
Toàn thân châu co rút trông thảm thương
Mẹ đứng đó lòng dạ đau khôn lường
Hạ xác Chúa Mẹ ẳm Con thê thảm

Khi phạm tội ta làm Chúa ảm đạm
Ta vô tình xúc phạm Chúa nặng nề
Bạn có thấy Chúa đau nhói đến ghê
Những lúc đó chính ta là quân dữ

Sao ta nỡ đóng đinh không tư lự
Ta đích thân để khổ giá vai Ngài
Ta là kẻ phản phúc ! đổ tội ai
Con lạy Chúa xin giúp con hối tội

             Trở về tự hối ăn năn
Cầu ơn Chúa giúp siêng năng làm lành ..!                 Cao Trí Dũng