Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thầy Là Ai ?

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

THẦY  LÀ  AI
         ( CN XXIV/B-TN )

 


Nazareth là Trung tâm Lịch sử
Từ nơi đây Chúa ra đi giảng rao
Với tay trắng không có lấy một hào
Quả thật Chúa một khuôn mặt nổi bật

Thời bấy giờ giảng rao nổi tiếng nhất
Ôn toàn bộ Lịch sử lúc bấy giờ
Không có ai sâu sắc được hơn chưa
Chẳng ai giảng thu hút được như Chúa

Vừa Thuyết giảng Ngài vừa làm phép lạ
Nên dân chúng lại đua chen đến Ngài
Nghe người giảng các thông luật hơn ai
Đặt vấn đề Ngài rõ ràng diễn giãi

Dân theo Ngài vượt khó không quản ngại
Không có ai thu hút được hơn Ngài
Người đầu tiên cho họ sống hơn ai
Với cuộc sống tốt đẹp nhất nhân loại

Chúa Giêsu Nạn nhân chính bị hại
Hy sinh chết cho nhân loại chúng ta
Câu hỏi được chính Ngài đã đặt ra
“ Còn anh em bảo Thầy là ai vậy ”
Phêrô đại diện trả lời ta nghe thấy

“Ngài Con Thiên Chúa Đức Kitô hằng sống”
Đáp trả  đúng sinh động nữa bạn ơi
Còn riêng bạn trả lời Ngài là ai
Cảm nghiệm bạn thế nào qua cuộc sống

Về Con Người tự hiến cho nhân loại
Một cuộc sống thật tốt đẹp cho ta
Công nghiệp Ngài thật vĩ đại bao la
Ngài cống hiến thân mình bằng cái chết

Một cái chết Cứu độ hết thiên hạ
Ôi cái chết vĩ đại nhất vì yêu
Hứa sống lành với câu trả lời ấy
Chỉ Tình yêu đáp trả được Tình yêu


                Cao Trí Dũng