Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Anh em bảo Thầy là ai?

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
 
 
ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?
 
 
Anh là ai? Tôi là ai? Và chúng ta được sinh ra trong thế gian này để làm gì? Rồi chúng ta sẽ đi về đâu?. Với trải nghiệm cuộc sống ở đời, cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết trong ca khúc “ Một cõi đi về”:
 
 
 Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
 
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
 
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
 
Dọi suốt trăm năm một cõi đi về.
 
 
Với những triết lý của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, chúng ta thấy cuộc đời này cứ loanh quanh, luẩn quẩn, rồi chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà, đi mà chẳng biết đâu là đích điểm của cuộc đời. Thật là vô nghĩa. Với giới hạn của thân phận con người thì chúng ta vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về sự sống mai sau sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ đi về đâu? Chính vì lẽ đó, trong trang Tin mừng hôm nay, câu hỏi của Chúa Giê-su sẽ là câu trả lời cho chúng ta về những điều vô nghĩa đó, khi Chúa Giê-su hỏi: “Anh em bảo Thầy là ai? Thì thánh Phê-rô đã trả lời: “ Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Còn chúng ta thì sao? Chúa Giê-su cũng đang hỏi chúng ta, Ngài cần câu trả lời của mỗi người chúng ta, và cho những ai đang còn hoài nghi về Thiên Chúa, thì thánh Phê-rô và các tông đồ là chứng nhân sống động về Thiên Chúa. Trong khi đó có kẻ bảo Thiên Chúa đã chết, và không có Thiên Chúa hiện hữu trong thế giới này. Khi con người sống trong một thế giới khoa học thực tiển và thực dụng, họ cho là Thiên Chúa vắng bóng. Hơn nữa, những điều Chúa nói thì họ cho là đi ngược lại với những gì con người đang sống, và hành động. Trong khi đó, Chúa Giê-su lại nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo;  ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Ta và vì Tin mừng thì sẽ được cứu sống”.
 
 
Rõ ràng, Chúa Giê-su nói ngược lại với những suy nghĩ con người trong thời đại này, vì chẳng ai muốn thua thiệt và mất mạng sống mình cả. Người đời bảo: “ Thật thà thường thua thiệt, lắc léo lại lên lương”. Chẳng ai muốn mình thua thiệt, chẳng ai chịu mình là người thua kém hơn người khác, ngược lại, có kẻ còn tự cho mình là người có quyền trên người khác để lên án và kết tội người khác, chà đạp lên nhau một cách bất công.
 
 
Thế thì, điều Chúa Giê-su công bố trong Tin mừng hôm nay có còn giá trị và ảnh hưởng gì với đời sống của chúng ta hôm nay không?. Có lẽ, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh của Tin mừng hôm nay. Khi Chúa Giê-su nói với các tông đồ và dân chúng đi theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Trong lúc Chúa Giê-su sắp bước vào cuộc thương khó và thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha, Ngài thực hiện công trình cứu độ của Thiên Chúa qua cái chết trên thập giá đã được mạc khải trong Kinh Thánh. Có lẽ, các tông đồ và dân chúng sẽ ngạc nhiên trước những lời lẽ bi thương, đau khổ và chết chóc này, chẳng ai muốn nghe, nhưng đây lại một chân lý được mạc khải cho nhân loại về sự phục sinh, ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu của con người.
 
 
Nếu nhạc cố sỹ Trịnh Công Sơn vẫn chưa tìm ra nơi nào là chốn quê nhà, thì hôm nay Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường về quê hương đích thực chính là nơi Ngài. “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời”. Chúa Giê-su là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho chúng ta. Như lời thánh Phê-rô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
 
 
Ước gì, chúng ta cũng biết tuyên xưng như lời thánh Phê-rô, để mỗi ngày chúng ta đi theo Chúa, chúng ta biết chọn cho mình hướng đi và hướng sống với những điều xác tín trong niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô, vì nơi Ngài là nguồn suối yêu thương và sự sống vĩnh cửu.
 
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực trong từng phút giây đời sống của chúng con. Xin cho tay của chúng con biết mở rộng và tim của chúng con biết khát khao tình yêu Thiên Chúa.
 
 
 
Lm. John Nguyễn, Utica, New York.