Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Mẹ Sầu Bi

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

ĐỨC  MẸ  SẦU  BIMẹ Sầu Bi !  cảm thương Mẹ lắm
Đường thương khó ! Mẹ lắm sầu đau
Dấn bước theo Chúa từ lâu
Những ngày lánh nạn Mẹ rầu xa Quê

Buồn tị nạn mãi bên  Ai cập
Sống Quê người Mẹ thật tội ghê
Những ngày lánh nạn lê thê
Giuse dẫn Mẹ trở về làng xưa

Tìm nơi trú buồn chẳng ai nhận
Vì phận nghèo khách sạn chối từ
Ngoài đồng sinh Chúa hoang sơ
Hang lừa máng cỏ bã nhơ điêu tàn

May mà còn Mục đồng kéo tới
Cùng chiên lừa liên đới thở hơi
Không chăn không áo ra đời
Giữa mùa Đông giá tơi bời rét căm

Sinh con rồi có đâu chăn  nệm
Rét như cắt hoài niệm trong lòng
Mẹ buồn thương Chúa long đong
Giữa đêm giá lạnh buồn đông tội Ngài

Tội lắm thôi ! biết ai thăm viếng                                    
Ngoài chiên lừa hiện diện thở hơi
Đồng công Mẹ không một lời
Thương thay Con Chúa yêu đời cứu ta

Trên Trời Cao vọng ca tiếng hát
Muc đồng nghe dào dạt niềm vui
Bảo nhau viếng Chúa bùi ngùi
Phút đầu Chúa xuống làm người thế nhân

Chúa lớn lên đích thân rao giảng
Theo chân Con lãng vãng tối ngày
Mẹ sầu đòn vọt khổ thay
Trên đường khổ giá suốt ngày Chúa đau

Ngài dấn bước sầu vương vai nặng
Ba lần ngã Chúa gắng bước đi
Lòng Mẹ đau đớn lâm ly
Calvê Con mất Sầu bi Mẹ buồn…!...             Cao Trí Dũng