Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính Danh Thánh Mẹ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

KÍNH  DANH  THÁNH  MẸ

 

Gọi tên Mẹ ! con cảm thấy êm ấm
Kêu Danh Mẹ! lòng cảm nhận yên lành
Maria Mẹ con ! Mẹ thế nhân
Chúc Danh Mẹ , Maria cả sáng

Maria ! cả Triều Thần sáng láng
Quanh Tòa Mẹ nơi Nước Trời cao sang
Kính Danh Mẹ ! tâm trí con mơ màng
Mãi gọi Mẹ ! con cảm nhận hạnh phúc

Nguyện riêng con , kêu Danh Mẹ mọi lúc
Khi yên vui , hay gian khổ thế nào
Kêu Danh Mẹ ! con hy vọng biết bao
Maria ! niềm cậy trông phó thác

Danh của Mẹ ! nguồn  nước chảy trong mát
Nghe du dương hơn suối nhạc mê li
Maria ! gọi danh Mẹ tỉ tê
Con  yên vui tràn chứa chan hy vọng

Kêu Danh Mẹ ! hồn ngây ngất sinh động
Gọi Danh Mẹ ! lòng sảng khoái vui tươi
Maria ! Tình Mẹ yêu bao đời
Con say sưa , gọi Danh Mẹ cả sáng

Maria !  Mẹ Tuyệt vời sáng láng
Kêu Danh Mẹ ! nghe nhiệm mầu làm sao
Tên của Mẹ đẹp thần kỳ dường nào
Trên Triều Thần cũng như dưới trần thế

Trong âu lo , gọi Mẹ vui đáo để
Nghe Danh Mẹ , trần thế rộn niềm vui
Gọi Danh Mẹ ,hồn cảm nhận bùi ngùi
Maria ! cậy tin Mẹ… phó thác

Kêu Danh Mẹ ! là cả nguồn suối nhạc
Bao dư âm ngọt lịm trong đáy hồn
Maria ! Tuyệt vời Mẹ Chí tôn
Nguyện Danh Mẹ ! trọn đời con thờ kính

 

                  Cao Trí Dũng