Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư kêu gọi giúp đỡ Tu Viện MTG Chân Thành

Phụ trách : 
Sr. Luxia Nguyễn Thị Diệu
Địa chỉ: 
Tu Viện MTG Chân Thành, Xóm Nam Quang, Thạch Trung Hà Tĩnh. Đt 0393854594 hoặc cầm tay 01685777419.
E-mail: 
tvmtgchanthanh [at] yahoo [dot] com

 

Đc : Nữ Tu Luxia Nguyễn Thị Diệu
Tu Viện MTG Chân Thành, Xóm Nam Quang, Thạch Trung Hà Tĩnh.
Đt 0393854594 hoặc cầm tay 01685777419.
Số TK : 3609205005564 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Nam Đàn, Nghệ An. AGRIBANK.Hoặc TK Ngoại Tệ VIETCOMBANK.Nguyễn Thị Diệu TK : 0201370603500
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Hà Tình, Đc/ : 02 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hà Tĩnh.

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác