Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Chữa Lành Bệnh Tật

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CHÚA  CHỮA  LÀNH  BỆNH  TẬT  
             ( Chúa nhật XXIII / B – TN )Chúa Kitô lúc đương thời Rao giảng
Ngài lưu tâm đến những kẻ tật nguyền
Ngài chữa lành cho họ hưởng bình yên
Được lành lạnh , họ hạnh phúc  vui sốngChúa yêu thương chữa lành kẻ câm điếc
“Ê-pha-ta ! nghĩa là hãy mở ra”
Ngay lập tức người điếc nghe rõ ràng
Anh nói được những gì anh muốn nóiDiễn tả được …anh nói năng lại giỏi
Người câm điếc từng khốn khổ thế nào
Được chửa lành anh sung sướng biết bao
Chúa quyền qúi  có Tình yêu vĩ đạiKẻ điếc người mù họ không ngần ngại
Ca tụng Chúa và cảm tạ Ơn Ngài
Tận thâm tâm ! cám ơn Chúa hơn ai
Đấng chữa lành ,ban biết bao điều tốtCon lạy Chúa ! xin chữa lành rửa gột
Cho nói năng , tài rao giảng Lời Ngài
Cho con nghe Lời hằng sống Chúa ơi
Chỉ mình Ngài có Lời ban Sự Sống !Con nguyện hứa giảng rao Lời sinh động
Để người người cảm kích Chúa tình thương
Chúa hộ trì giúp ta tiến lên đuờng
Biết cảm thông với bao người bệnh tậtMến Chúa yêu người nhiệm vụ qúi nhất
Xin giúp con thể hiện đức yêu người
Và chia sẻ sự Bác ái Chúa ơi
Hầu qua con mọi người ca tụng ChúaCho con biết chia sẻ như  nguyện hứa
Với bao người bất hạnh và tật nguyền
Xin giúp con luôn một dạ trung kiên
Kính mến Chúa và thương yêu đồng loại   Cao Trí Dũng