Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸCon hân hoan Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ
Chúa Sinh Mẹ trong Thánh Ý của Cha
Cả Triều Thần và Nhân thế mọi nhà
Chúc Mừng Mẹ! Mẹ con ,Mẹ Thiên Chúa

Kính Danh Mẹ Maria muôn thủa
Đã từ lâu trong Thánh Ý của Cha
Thế nên Mẹ được Thiên Chúa sinh ra
Với Sứ mệnh Mẹ Đồng Công Cứu độ

Đạp đầu rắn cám dỗ Ông Bà Tổ
Nhờ qua Mẹ Cha nối kết Đất Trời
Mẹ Thiên Chúa ! Mẹ  nhân thế , Mẹ ơi
Cũng qua Mẹ ! Con Thiên Chúa giáng thế

Mẹ Chúa ! Mẹ con ! Mẹ muôn thế hệ
Toàn Đất Trời ,kính tôn Mẹ Nữ Vương
Mẹ nhân thế ! Mẹ Triều Thần Thiên Đường
Mừng Sinh Nhật “Mẹ con , Mẹ Trời đất”

Hôm nay con cùng Giáo Hội hiệp nhất
Tung hô Mẹ ! Mẹ Con Chúa , loài người
Mừng Sinh Nhật của Mẹ khắp mọi nơi
Mẹ Con Chúa Ngôi Hai ! Mẹ nhân loại

Sinh Nhật Mẹ hết toàn thể con cái
Theo chân Mẹ hăng hái vui lên đường
Nối gót Chúa Rao giảng về Tình thương
Về Tin Mừng  Chúa Kitô Cứu độ

Sinh nhật Mẹ muôn hương hoa nở rộ
Lòng con cái như mở hội hoa đăng
Chân tiến bước trong phấn khởi nhịp nhàng
Hoan hô Mẹ ! Mẹ muôn loài ! Mẹ nhé

Con hân hoan Mừng Sinh Nhật Mẹ
Cầu Ơn Mẹ mau lẹ đoái thương
Mẹ ơi Đất Nước Quê hương
Tiếp tay Dân Việt  ngoan cường Đứng lên   Cao Trí Dũng