Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thanh Tẩy Tâm Hồn

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

THANH  TẨY  TÂM  HỒN
              ( CN XXII / C  TN )Đặc biệt người Pharisiêu Do Thái
Luôn bắt bẻ gây khó khăn người ta
Chạm vào nhau thì ô uế đó mà
Họ có lệ rửa tay trước dùng bữa 

Họ quan niệm rất lệch lạc quá cỡ
Việc rửa tay trước dùng bữa lệ thường
Thành như một lề luật cho đồng hương
Một lề luật thái quá như bắt buộc

Lệch lạc này thái qúa nhưng phụ thuộc
Tinh thần  ra ô uế mới là ghê
Thành ra điều cấm kỵ chẳng là chi
Mang so sánh cần con tim thanh tẩy

Không có gì từ bên ngoài sinh bậy
Mà nội tâm chính thực chất mới là
Điều quan  trọng  tẩy rửa tâm hồn ta
Điều khiến Chúa dõng dạc Ngài tuyên bố :

Không  có gì ngoài  vào trong uê ố
Lại có thể làm cho ta dơ đi
Nhưng bổn phận ta phải làm những gì
Để thanh luyện cho hồn ta thánh thiện

Đối với người Do thái cần biểu hiện
Một sức mạnh thực lực trong nội tâm
Chớ không thể vì câu nệ sai lầm
Mà coi nhẹ điều quan yếu nội tại   

Thật nguy hiểm chỉ coi trọng hiện tại
Lại là thứ không thực chất bên trong
Ta còn nhớ “nết đánh chết đẹp không”
Hãy sống và ứng xử sao cho thật

Không bảo thủ phụ thuộc thiếu thực chất
Đừng có dại để con tim u minh
Nhưng cần luôn thanh luyện cho hồn mình
Làm mọi việc vì  yêu thương -Phục vụ ..!..   Cao Trí Dũng