Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần B

Tên thân nhân Tên người xin
Phero Doan Vu Bryan Mary Doan
Phan-xi-cô Nguyễn Văn Bình Phêrô Maria Nguyễn Văn Thắng
Phêrô Maria Nguyễn Hữu Bài GDTHDC
MARIA VÕ THỊ BÀI GĐTHĐC
MATTA MARIA NGÔ THỊ BẢO GĐTHĐC
MARIA PHẠM THỊ BẢY GĐTHĐC
LUCIA MARIA TRẦN THỊ BÍCH GĐTHĐC
MARIA ĐỖ THỊ BÌNH GĐTHĐC
LUCIA , Souer Nguyen thi Binh Lucia Le thi Huong
Gioan Baotixita Nguyen The Bao Maria Luu Ngoc Diep
Augustino Nhan Thiên Bảo Bùi Thị Thu Phượng
Augustino Nhan Thiên Bảo Bùi Thị Thu Phươnhj
PHANXICO XAVIE NGUYEN THANH BINH Maria Nguyen thi Thanh Thanh
Lm Gioan. Baotixita Nguyễn Khắc Bá Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Thiện
Phanxico Xavie Châu Quốc Bảo Philipphe Đặng Quốc Việt
ANRE Hoàng Ngọc Bích Anna Hoàng thị Vân Vân
Giuse Nguyễn Ngọc Bảo Giacôbê Ngyễn Thanh Bình
Phêro6 Bùi Văn Biển Giacôbê Ngyễn Thanh Bình
Giuse Tran ben Gioan baotixita tran dai tu
Gioanbaotixita Pham Hoang Gia Bao Maria Luong Thi Bich
Lm Phanxico Xavie Tran Van Binh Gx.Tan Lac va nhom Simon Hoa Hien
Giuse NGUYỄN DUY BÌNH Theresa Nguyễn thị Hương
ANNA Nguyen thi Bich NGUYEN THANH LIEM
LM Dominico Phan châu Bảo PHERO TRẦN QUANG VINH
LM Đa Minh Phan châu Bảo Anna Trần Quỳnh Lan
Macta Trần Thị Bảy Giuse Nguyễn Ngọc Thanh
Đào Phi Bằng Đào Phi Bằng
Micae Nguyễn Hữu Báu Nguyễn Hữu Báu
Chú Phêrô Nguyễn thanh Ba Anna Hoàng Thị Thuỳ
Đaminh Võ Hoàng Bắc Võ Hoàng Bắc, Phan Thiên Triệu
Phaolô Nguyễn Văn Bắc Nguyễn Văn Bắc
Giuse Lê Văn Bắc Nguyễn Văn Quyết
Sơ RoseMaria Nguyễn M Bạch Võ Trường Sơn
MarcusMinh John Hồ Bách Hồ Maria Mộng Diệp
Lm GB Nguyễn Hữu Ban Đào Phi Bằng
Lm Giuse Nguyễn Văn Ban Đào Phi Bằng
Lm Tadeo Nguyễn Ngọc Ban Nguyễn Nam Tiến
Vincentê Nguyễn Văn Ban Tạ Duy Hiếu
Giuse Nguyễn Văn Ban Nguyễn Ngọc Biển
Antôn Nguyễn Thanh Bản Nguyễn Thanh Bản
MariaTêrêsa Nguyễn Thị Thuỷ Băng Trần Văn Hải
MariaTêrêsa Nguyễn Thị Thuỷ Băng Nguyễn Văn Trường
MariaTêrêsa Nguyễn Thị Thuỷ Băng Nguyễn Phúc
Maria Nguyễn Thị Thuỷ Băng Nguyễn Thị Kim Nguyên
Maria Nguyễn Thị Thuỷ Băng Huỳnh Thị Niệm
Maria Nguyễn Thị Thuỷ Băng Trần Thị Linh Ái
Maria Nguyễn Thị Thuỷ Băng Nhóm Niềm Tin và Hy Vọng
Têrêsa Trần Thị Thuý Băng Trần Văn Hải
Sơ Maria Huỳnh Thị Băng Ngô P Đình Phong
Thầy Phêrô Phạm Lê Bằng Lê Hòa