Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghe Lời ban sự sống

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

NGHE  LỜI  BAN  SỰ  SỐNG
( Chúa Nhật XXI-B /Thường Niên )
 
 
Chúng tôi không lìa bỏ được Thiên Chúa
Để thờ kính bất cứ  vị thần nào
Vì há Người chẳng giải thoát tôi sao
Nguyện suốt đời ta phụng thờ một Chúa
 
Ngài gần gũi mọi tâm hồn tàn úa
Đấng cứu nguy người thất vọng ê chề
Ở bên Chúa bao hồng ân phủ phê
Ngài cứu mạng không bao giờ sát phạt
 
Lời Thầy nói là Thần Khí , Sự Thật
“Ai ăn Thịt và uống Máu của Ta
Thì chính họ sẽ được sống muôn đời”
Nghe câu nói sao chói tai lắm vậỵ !
 
Nhiều Môn đồ rút lui dần ! Chúa thấy
Ngài hỏi nhóm mười hai “còn anh em nào…,
Anh em cũng định bỏ Thầy luôn sao ?”
Phêrô thưa:”bỏ Thầy con biết theo ai nữa!
 
Vì chỉ Thầy mới có Lời ban sự Sống”
Bỏ hay theo thực tế nhiều quá thôi
Dẫu ta tin và suy niệm Lời rồi
Vì  tay Chúa giải thoát khỏi nô lệ
 
Về Đất hứa sữa mật nhiều vô kể
Không thiếu thốn  như ở Ai cập xưa
Nơi lưu đày khốn khổ đâu có thừa
Ôi sung sướng về lại được Đất hứa
 
Đúng là Đất có đầy mật và sữa
Phần chúng ta không bỏ Chúa bao giờ
Ngài sẽ đưa ta vào nơi ước mơ
Trên Nước Trời cõi Vinh Quang – Hoan lạc
 
Nhưng cho phép tôi hỏi bạn câu khác
Dù chúng ta không có ý bỏ Ngài !
Nhưng lắm khi không thương yêu được ai
Những khi đó chúng ta đã bỏ Chúa  !..?
 
Cao Trí Dũng