Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Ban Sự Sống Đời Đời

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XXI TN

Gs 24, 1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32, Ga 6, 54a.60-69

 

LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 

Lâu ngày sau khi Đức Chúa ban cho Israel được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, và khi ông Giô suê đã già, tuổi đã cao, thì ông triệu tập toàn thể Israel, các kỳ mục, những người đứng đầu, các thủ lãnh và ký lục. Tất cả đứng trước nhan Thiên Chúa và Giô suê nói với toàn dân: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: "Thuở xưa, khi còn ở bên kia Sông Cả, cha ông các ngươi, cho đến Te rác là cha của Ápraham và của Nakho, đã phụng thờ các thần khác. Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người Êmôri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa."

Nghe những lời ấy, dân đáp lại: "Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Đức Chúa đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc cũng như người Emôri ở trong xứ. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi."

Những lời của dân Isarel hôm nay như lời nói gió bay thì phải. Sau lời hứa ấy, chúng ta thấy dân Isarel lại cứ bỏ Đức Chúa để đi tìm cho mình thần này thần kia để thờ phượng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ con người vẫn cứ mãi đi tìm cho mình cái gì đó là dễ, là theo ý của họ và Lời của Chúa lúc nào cũng khó nghe hơn là lời của người đời.

Thiên Chúa, vì yêu thương con người nên bằng cách này cách khác, lúc ngon ngọt, lúc cứng rắn để nói lời của Ngài cho dân để dân thực hiện nhưng chúng ta thấy biết bao nhiêu ngôn sứ, biết bao nhiêu người nói lời Chúa nhưng người ta vẫn bỏ ngoài tai. Một bằng chứng hết sức rõ ràng là chính Con Một của Thiên Chúa đến nói lời của Ngài cho dân nhưng dân có nghe đâu.

 

Thực tế ta thấy rõ hôm nay trong trang Tin mừng theo Thánh Gioan : Tại hội đường Caphanaum, Đức Giêsu đã tuyên bố : "ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời".

Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Nghe rồi, tưởng chừng họ đón nhận nhưng họ phản ứng : "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "

 

Sau đó, chúng ta thấy tiếp tục cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Vấn đề lớn là một số môn đệ không tin. Sự thật đắng hơn khi một số môn đệ rút lui. Chỉ còn lại nhóm mười hai thân tín với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu như trách móc : "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? " Nghe xong lời ấy, môn đệ Phê rô liền đáp : "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

 

Nghe lời Phêrô cũng hay lắm chứ ! Thế nhưng mà nhìn lại cuộc đời của Phêrô cũng vấp lên ngã xuống. Vấp khi ngăn không cho Thầy Giêsu lên Giêrusalem chịu khổ nạn và ngã khi chối thầy mình. Thế nhưng mà, sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, ơn của Chúa Phục Sinh đã đến và ở lại với Phêrô để Phêrô mạnh dạn lên đường rao giảng một Đức Kitô phục sinh của đời mình.

 

Thật vậy, Lời của Chúa mãi mãi không phải là đơn giản với con người, với chúng ta vì lẽ chúng ta ngại nghe lời của Chúa. Chúng ta vẫn có xu hướng chạy theo những lời giả dối, những lời đường mật, những lời ngọt tai của người đời và cuối cùng, hậu quả của những lời đường mật, những lời xem ra ngọt tai như thế nào thì chúng ta là người hiểu rõ hơn cả.

 

Như lời của Phêrô nói khi Ngài mạnh mẽ : Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Vâng ! Chỉ có Lời Chúa mới đem lại sự sống đời đời. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta luôn lắng nghe, thực hành Lời Chúa trong cuộc đời chúng ta để chúng ta được sự sống đời đời.