Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trung Trinh Cậy Trông Mẹ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

TRUNG  TRINH  CẬY  TRÔNG  MẸ      

 

  Dẫu ra sao thế nào đi nữa
Vẫn một dạ bên Mẹ trung trinh
Mến Chúa yêu Mẹ hết tình
Kiên trung cậy Mẹ Thánh Linh hộ trì

Cuộc đời này có chi trân qúi
Bằng quên mình xả kỷ yêu thương
Giêsu Quyền phép khôn lường
Yên vui khiêm hạ theo đường Mẹ đi

Dẫu cho hay khó nguy đến mấy
Ta kiên trung trông cậỳ Mẹ hiền
Yêu Mẹ ! noi gương Mẹ liên
Hồng ân Chúa xuống  ưu tiên phúc đầy

Tin yêu Chúa vui say thoải mái
Theo chân Thầy chẳng ngại gian nguy
Cậy trông vào Mẹ lo gì
Đồng hành bên Mẹ từ bi yên bình

Sống có Mẹ vững tin vào Chúa
Đừng quá lo tiền của làm gì
Ưu tiên giành hết những chi
Hành trang Nước Chúa say tìm Nước Cha

Mai sau hưởng Ngai Tòa trên cõi
Hưởng nhan Chúa sáng chói Thiên cung
Tiếng ca mừng hát lạ lùng
Cao thiêng quyền qúy chập chùng lời ca

Giữa muôn vàn âm vang mầu nhiệm
Của Thần Thánh muôn điệu uy linh
Mến yêu ! Yêu mến dâng tình
Nhiệm mầu Tòa Chúa Quang vinh muôn đời

Huyền diệu uy nghi Nước Trời
Chúc khen ca tụng cõi Trời huyền linhCao Trí Dũng