Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần A

Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Nguyễn Đình Thiên Ân HTDC
GIUSE Thầy Phó Tế Nguyễn Đình Thiên Ân HTDC
Giuse Martino Pham nguyen Hong An Nguyen Thuhuong
Giuse Nguyễn Đình Thiên Ân Luy Mongpho Nguyễn Văn Lễ CRM
Giuse Nguyễn Đình Thiên Ân ANRE NGUYỄN TRÍ THIÊN GX THANH ĐƯC GP ĐÀ NẴNG
Augustine Holy Spirit Trần Long Ẩn Jhon B.T Trương Văn Thành Bảo
Phero Dau Van Trung Nguyet
Rosa Mai Trường An Phaolo Trần Quốc Việt
Giêrônimô Nguyễn Văn Ân GDTHDC
Maria Trần Thị Kim Anh GDTHDC
Phêrô Maria Nguyễn Ngọc An GDTHDC
maria nguyễn thúy ái nguyễn thanh kiệt
terexa lebao an phuong huyen
Thầy Saviô Nguyễn Dương Anh Giuse Nguyễn Công Hưng
Mattheu Lê Trần Thiên Ân Trần Thị Xinh
Maria Anne. Tran Maria huynh
Phero Nguyen Hong An Maria nguyen hoang my linh
I sa ve Huỳnh Thị Thu Nguyệt Ma ri a Phạm Quỳnh Anh I sa ve Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Augustino Rosa Lima Trần Long Ẩn Trần Long Ẩn
Phanxico Xavie Nguyễn Đình Thiên Ân Phero Trần Quang Vinh
L M PHAO LÔ NGUYỄN QUÔC ANH AN TÔN ĐINH MINH QUANG
MARIA MARIA ANNE TRAN MARIA TRAN HUYNH
Giuse Nguyễn Thiên Ân Maria Nguyễn Thị Thảnh
Joseph Nguyễn Tuấn Anh Madalena Đông Phương
maria Nguyễn Phương Anh Ane Mai Thúy Hoa
giuse hàn đức anh hàn đức anh
Mactino Bùi Hoàng Gia Ân Maria Đinh Thị Hoa
Cécile Pham thi Van Anh Pham thi Van Anh
MATTA PHẠM THỊ ÁI TERESA Trần Thị Hằng NGA
Maria Phạm Thị ÂN Phero Trần Văn TRANG
Daminh maria Lê Đăng Ảnh Nguyễn thu huyền
Phêrô Trần Hoài An Trần Hoài An
Phê rô Phạm Quang Ân Monica Trần Phương Uyên
Phero Nguyen Van An Maria Luong Thi Bich
Teresa Dang Tran Thien An Maria Dang Tran Khanh Van
Anna Nguyen Ngoc Anh Maria Thu Hang Nguyen
maria Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Anh
vinc thai viet nguyen thai viet
Giuse Pham Ba Thanh Pham Ba´ Tha`nh
PHERO PHẠM QUANG ÂN Lucia Lê Thị Hường
MARIA TRAN-ANNE MARIA TRAN-THI-HUYNH
linh muc gioanbaoxita vo van anh chanh xu gx tan dinh
Maria Vu Anh Vu Trang
Anna Anna Khưu Gia Hân
Philipphe Nguyen Thanh Nhan Anh Nguyen thanh Nhan Anh Phi Nhat Hung
Martin De Pores Mai Vĩnh Thiên An Mai Hữu Trí
Savieo Hoàng Thiên Anh Nguyễn Tấn Dũng
ANTON Huỳnh Quốc Anh Anphongso Trịnh Quang Sơn
Anrê Nguyễn Ngọc Anh Giuse Nguyễn Ngọc Thanh
Sơ Hoàng Anh Mai Thị Ngọc Bích