Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ăn Bánh Hằng Sống

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

ĂN  BÁNH  HẰNG  SỐNG
  ( Chúa Nhật XX / B- Thường Niên )Đến với Người ta ăn Bánh Hằng Sống
Và cùng uống Máu Thánh nồng hương say
Ăn uống vào tâm hồn ta tỏ bày
Giòng tâm sự  lòng say tràn  yêu mến

Đến mà ăn và ta cùng nhau uống
Thứ Rượu ngon bồi bổ ta sống đời
Hồn con vui Bánh ngon lắm Chúa ôi
Hồn con vui dâng tràn đầy hương mến

Mau lên đi hãy cùng nhau chạy đến
Gánh múc lấy nguồn suối nước Tình yêu
Uống ăn vào tim nồng say hương chiều
Một chiều hôm vui tiệc ly tràn ý

Tiệc chia ly ! bữa tiệc đầy  ý nghĩa
Đường thương khó, đường khổ giá đến nơi
Chúa Giêsu ! Ngài cầu Cha trên Trời                             
Thân châu Ngài thấm đầy mồ hôi máu

Ôi giờ phút  sợ hãi kinh hoàng lắm
Toàn thân châu đến rầu rĩ lắm thay
Ngài nguyện xin Cha cất chén đắng này
Nhưng đừng  ý con,mà vâng theo Thánh ý

Sứ mệnh Cứu độ con xin hoàn tất
Cho Thế gian ơn nghĩa lại với Cha
Con xin chấp nhận Thánh ý của Cha mà
Để hoàn thành Sứ mệnh con Cứu độ

Ôi lạy Chúa ! chọn con đường đau khổ
Rảo bước theo Thầy ta lên Golgôta
Con chấp nhận mọi thử thách kia mà
Để cùng Thầy con lên đường rao giảng                   Cao Trí Dũng