Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bánh Hằng Sống

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XX TN Cn 9, 1-6; Ep 5,15-20, Ga 6, 51-58

 

BÁNH HẰNG SỐNG

 

            Sách Châm ngôn hẳn là phần cổ nhất trong các sách giáo huấn. Ngay từ thời các vua Israel và Giuđa, giới triều thần đã ra công học hỏi kinh nghiệm của những bậc thức giả khôn ngoan, những quan chức toàn tài và những người tôi trung của Đức Chúa, đồng thời diễn tả kinh nghiệm đó bằng những câu châm ngôn thâm thuý, sắc sảo, gọt giũa tinh vi. Một hai chữ thôi cũng có thể tóm gọn ý thức của họ về chính mình : họ là những bậc khôn ngoan, tức là những người ý thức rằng mình phải lèo lái cuộc đời mình chứ không để cho mình bị các biến cố bên ngoài làm chao đảo.

 

            Do đó, có nhiều lời khuyên dựa trên kinh nghiệm thuần tuý và đôi khi có phần hơi đơn giản. Tuy nhiên đối với những người sống trong một môi trường chịu ảnh hưởng sâu xa của tôn giáo như môi trường Do thái, thì lối khôn ngoan thực dụng như thế không thể không dựa trên đức tin : muốn sống hoàn thiện thì điều kiện tiên quyết là phải được Thiên Chúa thương, chứ không phải loài người, cho đầu là vua chúa đi nữa. Muốn được như vậy, phải có một đời sống luân lý không ai chê trách được và tin tưởng đợi chờ sự thưởng phạt của Thiên Chúa (dầu ngay lúc này chưa biết chắc được là có một đời sống sau khi chết).

 

            Nhưng sau khi đã suy nghĩ về cuộc đời và cách sống, các bậc khôn ngoan dần dần tiến cao hơn, nhất là sau thời lưu đày, đến chỗ suy nghĩ về chính Đức Khôn Ngoan. Bấy giờ, các ngài khám phá ra một điều thật quan trọng : đó là người phàm có khôn ngoan chẳng qua là vì được chia sẻ một phần sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan được giãi bày trong công trình sáng tạo, trong việc điều hành vũ trụ và, như sau này ta quen nói, trong những kỳ công Người thực hiện qua dòng lịch sử để cứu giúp Israel, và trong lề luật Người ban tặng cho dân đã được Người tuyển chọn. Đó chính là xác tín đã thúc đẩy người biên tập ra những câu châm ngôn cổ kính này. Những câu châm ngôn nói về Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa là đoạn văn đem lại ý nghĩa .

 

            Hôm nay chúng ta được nghe một đoạn rất ngắn trong sách Khôn Ngoan : Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên bảy cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn  và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố  và kêu gọi : "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây !" Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo : "Hãy đến và ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế ! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống ; hãy bước đi trên con đường hiểu biết."

 

            Đoạn sách Khôn Ngoan này mời gọi con người hãy ăn bánh và rượu đã làm sẵn và pha chế. Hơn nữa, Đức Khôn ngoan mời gọi con người hãy đi trên con đường hiểu biết chứ không nên đi trên con đường ngờ nghệch nữa.

 

            Thật ra con người biết, hiểu nhưng nó có cái gì đó đã để cho lòng con người ra chai cứng trước lời của Thiên Chúa. Con người cứ ngã lên ngã xuống trước những lời của Thiên Chúa.

 

            Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, cùng với biết bao nhiêu kinh nghiệm sẵn có nhưng con người cứ chai cứng trước lời Chúa. Thiên Chúa đã sai con của Ngài xuống trần gian và rồi Chúa Giêsu không ngần ngại nói về mình : Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

            Tưởng chừng nghe những lời ấy những người Do Thái sẽ thay đổi, biến đổ lòng mình nhưng rồi họ tranh luận với nhau một cách sôi nổi hơn : "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "

 

            Nghe những lời ấy, Chúa Giêsu lại nói cho họ một lần nữa, một lần hết sức xác thực : "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

            Bánh Hằng Sống, bánh mà Chúa Giêsu mời gọi vẫn sẵn có trên các bàn thờ thập tự hằng ngày, hằng giờ, hằng phút hằng giây trên thế giới. Bánh Hằng Sống đã dọn sẵn, chỉ cần đến và nhận lấy để mà hưởng và để được sự sống muôn đời.

 

            Thật sự ra mà nói thì niềm tin vào Bánh Hằng Sống này ngày xưa và ngày nay vẫn thế thôi ! Mấy ai có thể tin được tấm bánh nhỏ bé đó chính lại là lương thực nuôi sống cho con con người mà không phải là nuôi đời sống hiện tại nhưng là nuôi sống muôn đời.

 

            Vẫn là lời mời gọi và vẫn là sự lựa chọn của mỗi người trước Bánh Hằng Sống mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại.

 

            Những ai cảm thấy mình sống đời ở trần gian và không cần đến tấm bánh ấy, những ai cần và cần cho sự sống muôn đời thì lại cần và chạy đến kín múc nguồn mạch sự sống từ tấm bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu.