Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Kính Mẹ Lên Trời

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG  KÍNH  MẸ  LÊN  TRỜIMaria ! Mẹ trọn đời trinh trắng
Đời của Mẹ tràn ân điển phúc đầy
Chúa thương Mẹ khiến hồn Mẹ ngất ngây
Me Vinh quang giữa Trời mây Mông Triệu

Mẹ Lên Trời ! Mẹ Vô nhiễm vinh hiển
Đặc ân Mẹ ! Mẹ hồn xác lên Trời
Trên cõi Phúc ngai Tòa Mẹ cao ngời
Muôn Thần Thánh Mừng ca khen quanh Mẹ

Mẹ Lên Trời giữa mây vờn nhè nhẹ
Các Thiên Thần tiễn chầu Mẹ đẹp ơi
Áo xanh biển cảnh quang Mẹ rạng ngời
Mẹ đầy phúc hơn hẳn mọi người nữ

Chúa chọn Mẹ , giữa muôn người lữ thứ
Nhưng phúc nhất Mẹ Con Mẹ Chúa Trời
Người con yêu độc nhất Chúa Ngôi Hai
Được tượng thai qua Thánh Thần trong Mẹ

Mẹ cao vời , người Nữ Tỳ mau lẹ
Ra tay ngay cứu giúp hết đoàn con
Mừng Lễ Mẹ Lên Trời trọn xác hồn
Con sướng vui chia sẻ cùng Trời đất

Chúa thương Mẹ ! Ngài ưu đãi Mẹ nhất
Chính qua Mẹ Chúa đổ xuống ơn đầy
Mừng Lễ Mẹ toàn Giáo hội vui thay
Mẹ Con Chúa! Mẹ mọi người thụ tạo

Con mến Mẹ ! Mẹ con ! Mẹ tuyệt hảo
Mẹ Sao Mai giữa sóng gió ba đào
Đã có Mẹ chỉ đường con chẳng nao
Tàu thuyền con an bình về tới bến

Mẹ Mẹ con ! mỗi lần con chạy đến
Mẹ vỗ về Mẹ ủi an con thơ
Thỏa thuê quá con hết dạ trông chờ
Mẹ thương cứu Đất Nước Việt yêu dấu ..!           Cao Trí Dũng ( 8-15-12)