Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bánh Thánh Cho Đời (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

BÁNH  THÁNH  CHO  ĐỜI
          ( Chúa Nhật XIX B –TN )

 “Đến cùng Ta sẽ không đói khát nữa”
Chính mình Thầy Ngài là Bánh Trường Sinh
Ngài nói trắng ra… máu thịt của mình                                
Lời tiên báo rõ về Phép Thánh Thể

Bánh Rượu thành Thịt Máu Chúa Cứu Thế
Chúa hiện diện trong Bánh ta ăn Người
Chúa Thánh Thể …người tín hữu hơn ai
Ta hiểu rồi …không là vấn đề nữa

Ôi Tuyệt vời ! vượt Manna thủa nớ
Phép Thánh Thể là Bí Tích Tình yêu
Qua Thánh Thể Chúa yêu ta thật nhiều
Ngài hiến mình ở lại trong Thánh Thể

Ở với ta mọi ngày đến tận thế
Bánh được ăn đúng yếu tính vẹn toàn
Hãy Dự Lễ - Rước Lễ trong hân hoan
Khiến đời ta mọi ngày là Thánh Lễ

Con lạy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể
Bí Tích Tình yêu quả rất nhiệm mầu
Từ Bánh Rượu nên Mình Máu …thâm sâu
Nuôi sống đời … uống vào hết còn khát

Tâu lạy Chúa ! xin đoái thương ban phát
Mình Máu Thánh nuôi sống con mỗi ngày
Con xin nguyện kính yêu Chúa phúc thay
Xin biến con nên Rượu nho - tấm bánh

Người Tín hữu chúng ta tràn phúc hạnh
Vì mỗi người có chung nhau niềm tin
Cùng vui hưởng Phép Bí Tích tràn tình
Trong Nhà Chầu Ngài ở lại mãi mãi

Đến với Chúa con không gì ngần ngại
Con say yêu Phép Thánh Thể Tình yêu
Chúa ở lại vì yêu con thật nhiều
Xin dâng trọn Tình mến Tôn thờ Chúa ..!

                   Cao Trí Dũng