Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bánh Bởi Trời (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

BÁNH  BỞI  TRỜI
          (CN XVIII / B – TN)Chớ chi ta chết trên đất Ai cập
Khi được ngồi bên thịt bánh no đầy
Giờ vào sa mạc phải chết cả đây
Không đâu… buổi chiều các ngươi sẽ xơi thịt

Và ban sáng sẽ ăn bánh thỏa thích
Các ngươi biết …Ta Thiên Chúa các ngươi
Qủa đúng vậy , chim cút đến đầy trời
Rợp cả trại !  Man-na phủ mặt đất      

Ta từng biết , Chúa Đấng Quyền uy thật 
Kẻ phàm nhân được ăn Bánh bởi Trời  
Loại Man-na phủ đầy đất đang rơi
Chúa gởi đến thịt bánh làm lương thực

Chúa đưa Dân vào miền đất Thánh địa
Vùng núi non tay Ngài đã tạo nên
Con người mới mặc lấy đi ! anh em  
Là con người hình ảnh Chúa tạo dựng

Đừng ăn ở như dân ngoại bất xứng
Hãy cởi bỏ người củ , nếp sống xưa
Nên người mới thành con cái kế thừa
Được đổi mới tâm trí nhờ Thần Khí

“Người ta sống , không chỉ nhờ cơm bánh
Nhưng còn bởi Lời Thiên Chúa phán ra”
Không phải Môisen cho ăn bánh Man-na
Nhưng đích thực chính Thiên Chúa ban xuống  

“Ta là Bánh trường sinh ăn vào sống
Không đói khát nữa! nhưng sống muôn đời “
Ai tin vào Ta hiện diện khắp nơi
Sè no thỏa và muôn đời mãi sống ..!

  Cao Trí Dũng