Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Niềm Vui Khám Phá 2

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH NIỀM VUI KHÁM PHÁ 2

 

 

Thánh Kinh
có rất nhiều điều thú vị để khám phá
và mỗi khám phá là một niềm vui nho nhỏ.
Chúng ta cùng khám phá những niềm vui này.


 

 

 

 

07.  Sách ngôn sứ có bao nhiêu cuốn ?
Đó là những sách nào ?

 

08.  Hãy sắp xếp 18 sách Ngôn sứ theo đúng trật tự được xếp trong Thánh kinh.

 

09.  Theo trật tự Alphabet, tác phẩm ngôn sứ xếp đầu tiên và xếp cuối cùng là ai ?

 

10.  Sách ngôn sứ nào nhiều chương nhất và ít nhất ?

 

11.  Sách ngôn sứ Khácgai gồm bao nhiêu chương ?

 

12. Sách Thánh Vịnh gồm có 150 bài : Thánh Vịnh nào là dài nhất và ngắn nhất ?

 

13. Tv 117 Kêu Gọi Mọi Người Ca tụng Chúa : có 2 câu, gồm 33 từ và  bao nhiêu       mẫu tự ?

 

 


TA HÃY TRA HỎI KINH THÁNH

 


Đức Giêsu phán : “Các ngươi truy tầm Kinh Thánh và nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời ; ấy mà chính Kinh Thánh lại làm chứng cho ta. (Gioan 5, 39)

Ròng rã suốt 15 thế kỷ, tất cả những tư tưởng, tất cả những nghệ thuật, tất cả văn chương Kitô giáo chỉ là một cuộc suy niệm về Kinh Thánh, cuốn sách phong phú vô tận với trí tuệ và tình cảm say mê.


Thật là một đặc ân sáng chói, một đặc ân lạ lùng cho ta biết bao vì được sở hữu - qua những trang, những tờ của một cuốn sách – chính Ngôi Thánh Thần có sức dạy dỗ ta tất cả mọi sự ! Ta phải thỉnh ý Ngài với một lòng tin, một lòng kính cẩn, một nhiệt tình lớn lao dường nào.


Chúa cứu thế đã phán : Các người hãy tra khảo Kinh Thánh. Đó không phải chỉ là một lời khuyên : đó là một mệnh lệnh. Vấn đề không phải là nhìn lướt qua mà thôi, nhưng là học hỏi say mê ; đây là một cuộc học hỏi mà ta không có dư dật phương tiện đâu, tôi không nói đến các phương tiện của trí tuệ và cõi lòng chúng ta mà thôi – có gì đáng kể mà nói – nhưng tôi còn nói đến tất cả các phương tiện mà toàn Giáo Hội phát triển cho ta một cách uy nghi trong đạo lý và trong phụng vụ của mình …


Nhưng nói rằng ta phải tra hỏi Kinh Thánh cũng chưa đúng. Phải nhìn nhận rằng chính Kinh Thánh tra hỏi chúng ta và qua mọi thời đại và mọi thế hệ, Kinh Thánh tìm ta cho mỗi một người chúng ta câu trả lời thích đáng.


                                                                                      * Paul Claudel

 


Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta hiểu rõ hơn lời của các ngôn sứ ghi chép lại trong Kinh Thánh.


Xin Ngài mở rộng trí khôn ta thấu hiểu chân lý ; chớ gì chúng ta có thể xem xét trong Thánh Thần, những gì Thánh Thần đã viết ra, diễn tả bằng ngôn từ thuộc thế giới tinh thần, những thực tại tinh thần cho phù hợp với Thiên Chúa và Đức Thánh Linh.


Và ta cầu xin Chúa cho ta hiểu biết những điều Ngài đã linh ứng, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
                                                                                                * Origène


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NIỀM VUI KHÁM PHÁ 2

 


07. Đáp án : gồm 18 cuốn.


Ngôn sứ Isaia
Ngôn sứ Giêrêmia
Sách Aica
Sách Barúc
Ngôn sứ Edêkien
Ngôn sứ Đanien
Ngôn sứ Hôsê
Ngôn sứ Gioên
Ngôn sứ Amốt
Ngôn sứ Ôvadia
Ngôn sứ Giôna
Ngôn sứ Mikha
Ngôn sứ Nakhum
Ngôn sứ Khabacuc
Ngôn sứ Xôphônia
Ngôn sứ Khácgia
Ngôn sứ Dacaria
Ngôn sứ Malakhi


08. Đáp án :


Ngôn sứ Isaia
Ngôn sứ Giêrêmia
Sách Aica
Sách Barúc
Ngôn sứ Edêkien
Ngôn sứ Đanien
Ngôn sứ Hôsê
Ngôn sứ Gioên
Ngôn sứ Amốt
Ngôn sứ Ôvadia
Ngôn sứ Giôna
Ngôn sứ Mikha
Ngôn sứ Nakhum
Ngôn sứ Khabacuc
Ngôn sứ Xôphônia
Ngôn sứ Khácgia
Ngôn sứ Dacaria
Ngôn sứ Malakhi

 

09. Đáp án : Ngôn sứ Amốt
Ngôn sứ Xôphônia

 

10. Đáp án :
Sách Ngôn sứ Isaia: 66 chương
Sách Ngôn sứ Ôvadia: 21 câu

 

11. Đáp án : 2 chương

 

12. Đáp án :
Tv 119 : Ca Ngợi Lề Luật : có 176 câu.
Tv 117 Kêu Gọi Mọi Người Ca tụng Chúa : có 2 câu.

 

13. Đáp án :  123 mẫu tự.

 

NGUYỄN THÁI HÙNG