Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh tháng 8

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 8

 


Ngày 15 tháng 8
Giáo Hội mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời,
xin gởi đến quý Anh Chị chủ đề về Đức Maria
và những phụ nữ trong Thánh Kinh.

 

 

THÁNH KINH

Khải huyền 11,19a; 12,1-6.10ab

 

11.19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

 

12.1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người.6 Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

 

10 Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:
"Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

 

 

19 Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple.

 

1 A great sign appeared in the sky, a woman  clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars.

 

2 She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. 3 Then another sign appeared in the sky; it was a huge red dragon, with seven heads and ten horns, and on its heads were seven diadems.


4 Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth.

 

5 She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne.

 

6 The woman herself fled into the desert where she had a place prepared by God, that there she might be taken care of for twelve hundred and sixty days.

 

10 Then I heard a loud voice in heaven say: "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God and the authority of his Anointed.

 

I. HÌNH TÔ MÀU
 


* Chủ đề của hình ảnh là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Khải Huyền 12,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM
ĐỨC MARIA

 

 

01.  Thánh kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng qua truyền thống của Giáo hội, ta biết được phụ thân của Đức Maria là Thánh GioaKim, còn thân mẫu của ngài tên là gì?  
a. Bà Xintikhe             
b. Bà Minca
c. Bà Anna                            
d. Bà Pơritskila

 

02. Người đã đính hôn Đức Maria tên là gì? (Mt 1,18-25 )
a. Ông Giacóp            
b. Ông Hêli
c. Ông Giuse 
d. Ông Giôsuê

 

03. Người nói với Đức Maria: “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” tên là gì? (Lc 2,28-38)
a. Ông Giacóp            
b. Ông Hêli
c. Ông Simêon
d. Bà Anna

 

04. Nữ tiên tri đã gặp Hài Nhi Giêsu và Mẹ ngài trong Đền Thờ tên là gì? (Lc 2,36-38)
a. Bà Gioanna            
b. Bà Xara
c. Bà Suzanna                       
d. Bà Anna 

 

05.  Trên thập giá, Đức Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho ai? (Ga 19,25-26)
a. Ông Giacóp            
b. Ông Gioan
c. Ông Giuse
d. Ông Giôsuê

 

06. Ai là người đã gọi đức Maria là: “Thân mẫu Chúa tôi”? (Lc 1,43)
a. Ông Giuse               
b. Bà Anna
c. Ông Dacaria           
d. Bà Êlisabét 

 

07. Những tín điều về Đức Maria là những tín điều nào?
a. … … … … … … … … … … … …               
b. … … … … … … … … … … … …
c. … … … … … … … … … … … …
d. … … … … … … … … … … … …

 

08. Tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa được Công Đồng nào tuyên tín?
a. Công Đồng Vaticanô I             
b. Công Đồng Êphêxô 
c. Công Đồng Contantinop I
d. Công Đồng Trentô

 

09. Tín điều Đức Maria hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo Hoàng nào tuyên bố?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo Hoàng Piô XI           
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII
d. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII

 

10. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được tuyên tín năm nào ?
a. Năm 1850               
b. Năm 1854
c. Năm 1950                
d. Năm 1954

 


II. Ô CHỮ  LỄ MẸ LÊN TRỜI

 

NHỮNG GỢI Ý:

 

01. Người chị họ của Đức Maria tên là gì? (Lc 1,39-44)
 

02. Con của bà sau khi sinh được đưa lên đâu? (Kh 12,5)
 

03. Người phị nữ trong sách Khải Huyền sau khi sinh con thì trốn vào đâu? (Kh 12,6)
 

04. Đức Maria đẫ hát bài ca này để ngợi khên Thiên Chúa. (x. Lc 1,39-56)
 

05. Đức Maria ở miền này khi sứ thần Gáprien truyền tin.  (Lc 1,26)
 

06. Người đã đính hôn Đức Maria tên là gì?   (Mt 1,18-25 )

 

07. Theo truyền thống thân mẫu Đức Maria tên là gì?

 

08. Trong bài ca Ngợi khên, Đức Maria nói Thiên Chúa  độ trì ai, tôi tớ của người?  (Lc 1,54)

 

09. Người phị nữ trong sách Khải Huyền mình khoác cái gì? (Kh 12,1)

 

10. Đức Giáo hoàng đã tuyên tín tín điều Đức Maria Hồn Xác Lến Trời tên là gì?
 

11. Người con cua Đức Maria đã chịu đóng đinh trên thập giá.  (Ga 19,12-28)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


IV. THỬ TÀI
A. THỬ TÀI NHỚ 


Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.


CHỒNG              VỢ
************              ********
?                           GAIEN (Tl 4,17)
?                           MIKHAN (1Sm18,28
?                           XARA (St 17,1-17)
?                           EVA (St 3,20)
?                           BECNIKE (Cv26,30)
?                           GIOANNA (Lc 8,3)
?                           DORUXILA (Cv24,24
?                           APPHIA (Plm 2)

 

 


B. ĐẢO LỘN 

Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị đảo lộn 1 mẫu tự. Bạn cố gắng tìm ra và đặt vào đúng vị trí của nó.


ARIAM (Lc 1,26-28).
ƠRUXILAĐ (Cv 21,1-27).
ABITHAT (Cv 9,32-38).
YĐIAL (Cv 16,14-15).
ÊRÔĐIAH (Mt 14,2-12).
LISABÉTE (Lc 1,39-56).
PPHIAA (Plm 2).
AMAT (St 38,1-30).


Gợi ý:
Trong dãy từ này có nhân vật TAMA

 


V. CÂN NÃO
A. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA


 


Bà ANNA,
người  nữ đã gặp được
Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ
sau bao năm tháng đợi trông
(Lc 2,36-38).

 


Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ?

 

Bất kỳ 1 chữ A nào cũng có thể là chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng của cùng 1 từ ANNA, nhưng 2 chữ cái NN ở giữa  bắt buộc phải ở những vị trí khác nhau.

 

 


B. CHIA 1 THÀNH 4 : PHỤ NỮ

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật nữ gồm 4 mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?


 

Gợi ý :
Trong ô này có những nhân vật có 4  mẫu tự :


1.  Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật. 1 . Bà Anna (Lc 2,22-24).

 

2. Người con gái mà ông Calếp hứa gã cho ai đánh chiếm thành Kiagiát Xêphe.  2. Cô Acxa (T l 1,1-21)

 

3.  Tiên tri Hôsê đã lập gia đình, nhưng người vợ của ông luôn ngoại tình, không trung thành với ông. Tiên tri Hôsê đã dùng cuộc hôn nhân của mình để loan báo sự bất trung của dân Ítraen với Thiên Chúa, như người vợ bất trung với chồng, khi bà chạy theo những người đàn ông khác. Người vợ bất trung của tiên tri Hôsê tên là gì? 3.  Bà Gôme (Hs 1,2-5).


4. Vua Asuêrô đã chọn em họ ông Moócdokhai, người Do thái làm Hoàng hậu. Bà tên là gì? 4. Bà Étte (Et 1,1…).

 

VI. CÂU KINH HỌC THUỘC LÒNG


Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Tin Mừng thánh Luca 1,49

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 8


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề :


* Câu Thánh Kinh sách Khải Huyền 12,1
1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM  ĐỨC MARIA

01.   Bà Anna                       
02. Ông Giuse (Mt 1,18-25 )
03. Ông Simêon (Lc 2,28-38)
04. Bà Anna (Lc 2,36-38)
05.  Ông Gioan (Ga 19,25-26)
06. Bà Êlisabét (Lc 1,43)
07.    a. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa         
          b. Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh
          c. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
          d. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
08. Công Đồng Êphêxô (431)
09. Đức Giáo Hoàng Piô XII
10. Năm 1854             


III. Ô CHỮ LỄ MẸ LÊN TRỜI


01. Bà Êlisabét (Lc 1,39-44)
02. Thiên Chúa  (Kh 12,5)
03. Sa mạc (Kh 12,6)
04. Ngợi khen (x. Lc 1,39-56)
05. Galilê (Lc 1,26)
06. Anh Giuse (Mt 1,18-25 )
07. Bà Anna
08. Ítraen (Lc 1,54)

09. Mặt trời (Kh 12,1)
10. ĐGH Piô XII.
11. Đức Giêsu (Ga 19,12-28)


Hàng dọc :  LỄ MẸ LÊN TRỜI


IV. THỬ TÀI
C. THỬ TÀI NHỚ 

 

CHỒNG               VỢ
***********        ***********
KHEVE               GAIEN (Tl 4,17)
DAVIT                 MIKHAN(1Sm18,28
APRAHAM         XARA (St 17,1-17)
ADAM                 EVA (St 3,20)
ACRIPPA            BECNIKE (Cv26,30)
KHUDA               GIOANNA (Lc 8,3)
PHELICH            DORUXILA(Cv24,24
PHILEMON         APPHIA (Plm 2)

 

 

B. ĐẢO LỘN 
Lời giải đáp:

Ta chỉ cần  thay đổi mẫu tự đầu và cuối là được.

MARIA (Lc 1,26-28).
ĐƠRUXILA (Cv 21,1-27).

TABITHA (Cv 9,32-38).
LYĐIA (Cv 16,14-15).
HÊRÔĐIA (Mt 14,2-12).
ELISABÉT (Lc 1,39-56).
APPHIA (Plm 2).
TAMA (St 38,1-30).

 

V. CÂN NÃO
A. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA


Lời giải đáp:

Tính số cách được dựa theo vị trí của những chữ A có trong hình vẽ :

* Ở trung tâm của hình vẽ : chữ A ở trung tâm của hình vẽ nằm liền kề với 4 chữ N  ( tính theo cả hàng dọc và hàng ngang ). Thông qua mỗi chữ N  đều hình thành nên 15 chữ ANNA, vì thế có tất cả 50 từ ANNA  từ chữ A ở trung tâm của hình vẽ. Ngoài ra còn có 4 chữ N khác trên các đường chéo của hình đã cho cũng nằm liền kề với chữ A ở trung tâm hình. Thông qua mỗi chữ N này đều hình thành nên 12 từ ANNA nữa. Từ đó ta có thêm 48 từ ANNA nữa.

* Ở các góc của hình vẽ : từ mỗi chữ A ở 1 góc của hình vẽ đều có thể hình thành được 9 từ

ANNA, cộng lại ta có thêm được 36 từ ANNA nữa.

* Trên các cạnh của hình vẽ : từ mỗi chữ A trong 8 chữ trên các cạnh của hình vẽ đều có thể hình thành được 30 từ ANNA, từ đó ta có thêm 240 từ ANNA nữa.

Vậy trong hình đã cho có tổng cộng là :
60 + 48 + 36 + 240 = 384 cách đọc từ ANNA.


B. CHIA 1 THÀNH 4 : PHỤ NỮ


1 . Bà Anna (Lc 2,22-24).
2. Cô Acxa (T l 1,1-21)
3.  Bà Gôme (Hs 1,2-5).
4. Bà Étte (Et 1,1…).


NGUYỄN THÁI HÙNG