Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quyền Năng Chúa Hiệp Nhất (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

QUYỀN  NĂNG  CHÚA  HIỆP  NHẤT
      ( Chúa Nhật XVII / B Thường Niên )Thánh Kinh đề cập Quyền năng Thiên Chúa
Ta nên một hiệp nhất giửa mọi người
Ý nghĩa này then chốt đấy ai ơi
Hình ảnh bửa ăn đông người là vậy

Elisa đã hóa bánh ! nghe đấy
Cho trăm người để họ được ăn no
Riêng việc hóa bánh của Chúa Giêsu
Cho năm ngàn người ăn còn dư dật
  
Một trăm , năm ngàn Thánh Kinh kể thật                          
Nói lên có sự hiệp nhất mà thành
Phép lạ do không chỉ số người ăn
Mà chính họ cùng ăn  ta nghe thấy

Do ảnh hưởng Quyền năng Chúa làm vậy
Mà con người không thể như ta đây
Sao đủ ăn  , năm ngàn người bằng nầy
Nhưng không gì mà Chúa không làm được

Để qui tụ mọi người qủa là phước
Họ đi theo Ngài đến từ khắp nơi
Nên Thánh Phaolô khuyên dạy mọi người
“Anh em hãy… duy trì sự  hiệp nhất ”

Nhờ Thần Khí kết nối ta nên một
Thành anh em con một Cha mà thôi
Lý do anh em đã được kêu mời
Sự hiệp nhất ta làm nên Hội Thánh

Tương tự hai cá và năm chiếc bánh
Nên lương thực nuôi ăn năm ngàn người
Hạt giống Lời Chúa gieo vãi khắp nơi
Sống Lời Chúa no thỏa tràn hy vọng ..! Cao Trí Dũng