Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 7 Thường Niên

 Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A

Chúa Nhật 7 Thường Niên A Thánh Vịnh 102

Nguồn: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy