Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hiệp Nhất Rao Giảng

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

HIỆP  NHẤT  RAO  GIẢNG

           ( Chúa Nhật XV / B – TN )
 
 
Sống hiệp nhất một nhu cầu thiết yếu
Có Đoàn kết mọi sự nên tốt tươi
Càng cần hơn khi cùng đi rao Lời
Một Tôn chỉ trong Sứ mệnh Rao giảng
 
 
Chúa Giêsu cần Ngôn Sứ xứng đáng
Luôn hiệp nhất chung nhau một niềm tin
Từng hai người đồng hành hợp lý tình
Ta bên nhau hãy ra quân Rao giảng
 
 
Hai người một , sự nhất trí ưu hạng
Để chung tay ta  làm nên những gì
Như Lời Thầy “Các con hãy ra đi
Để rao giảng về Tin Mừng Hằng Sống”
 
 
Chúa Giêsu Ngài nhắn gởi linh động
“Hãy nên một”hỡi tất cả các con
Ta ra đi hiệp nhất chung một lòng
Gương sống này một Bài giảng đẹp tuyệt
 
 
Rao Tin Mừng với tâm hồn nhiệt huyết
Ta sung sướng đáp ứng Lời của Thầy
“Hãy ra đi Giảng rao “ Ta đi ngay
Với nhiệt thành Lời Chúa được loan tải
 
 
Ta đi ngay không chần chờ bàn cải
Gương Ngôn Sứ Thánh Gioan Tiền hô
Nối gót Ngài trong hoang địa hô to
Lời Hằng Sống vọng vang khắp Thế giới
 
 
Ơn Thánh Thần biết bao người mong đợi
Sống hiệp nhất với đồng hành giảng rao
Được sai đi đến bất cứ nơi nào
Để hoàn thành Sứ mệnh người Ngôn Sứ
 
 
                 Cao Trí Dũng