Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 3 Thường Niên

Chúa Nhật 3 Thường Niên năm A

Chúa Nhật 3 Thường Niên A Thánh Vịnh 26

Nguồn: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy