Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng Tin Cứu Chúng Ta (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

LÒNG  TIN  CỨU  CHÚNG  TA
              ( Chúa Nhật XIII / B – TN )Chính lòng Tin đã cứu con đó
Khỏi bệnh rồi! con có  bình an
Đó Lời Chúa nói với bà
Chính bà là kẻ rờ tà áo tôiDo niềm tin bệnh rồi sẽ được
Chúa chữa lành phần phước cho bà
Ông Trưởng hội đường cũng là
Chúa nói đừng sợ , nhưng mà Tin thôiCon gái ông chết rồi , dẫu thế
Chúa nói ông lòng dể tin thôi
Thực con ông đã chết rồi
Đừng phiền Chúa nữa chi thôi mà nguyền

Này bé ơi Thầy truyền trỗi đậy
Lập tức bé trỗi dậy bước đi
Người ta không hết thầm thì
Họ ca tụng mãi Quyền uy của Ngài

Chúa quyền năng cao vời tuyệt hảo
Cho ta sống! sáng tạo mọi loài
Tín thác vào Chúa ai ơi
Toàn năng đến thế loai lơi sao đành

Nhờ niềm tín thác anh em nhé
Ta yên tâm vui vẻ tiến lên
Tin yêu dâng Chúa liền liền
Quê hương Đất Mẹ Ba Miền Việt NamCho dù chúng bạo tàn đến mấy
Ta Tin Ngài đưa đẩy cũng qua
Quê hương Tổ Quốc Sơn hà
Ngày về Đoàn tụ Quê nhà Việt Nam               Cao Trí Dũng