Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Nhị Vị Tông Đồ (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG NHỊ VỊ TÔNG  ĐỒ   

   ( Phêrô _ Phaolô )
 
 
Ôi Cao thiêng Chúa thương Nhị Vị
Hai cột trụ Giáo Hội sơ khai
Phêrô – Phaolô hai Ngài
Thánh Thần hổ trợ trổ tài giảng rao
 
Dẫu trải qua ba đào sóng gió
Ông Phêrô chối Chúa ba lần
Ăn năn khóc lóc thở than
Cậy tin vào Chúa yên tâm theo Thầy
 
Còn Phaolô bao ngày bắt đạo
Ông hành hạ táo bạo giáo dân
Chúa cho ngã ngựa một lần
Trở về Rao giảng ân cần hăng say
 
Nhờ ngã ngựa đẹp thay đến thế
Sáng ngời thêm Chân lý đạoTrời
Tông đồ Dân Ngoại cao ngơi
Hiến thân Rao giảng để đời Thánh Danh
 
Riêng Phêrô cội ngành vững mạnh
Ngài bàn thạch đá lạnh muôn đời
Dựng xây Giáo Hội khắp nơi
Kiên tâm sám hối một đời ăn năn
 
Gương theo Thầy đóng đinh như Chúa
Chết như Thầy cảm tạ  vinh quang
Phao-lô Bài đọc huy hoàng
Phụng vụ Lời Chúa vinh quang Thư Ngài
 
Ôi nhị Vị Tông đồ của Chúa
Làm rạng rỡ muôn thủa Danh Thầy
 
 
  Cao Trí Dũng