Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Trắc Nghiệm Cuộc Đời Thánh Phêrô

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
TRẮC NGHIỆM CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

 

01. Theo Tin mừng của thánh Gioan, cha của thánh Phêrô tên là gì? (Ga 21,15-23)
a. Gioan
b. Simon
c. Dêbêdê
d. Dacaria

 

02. Anh ruột của thánh Phêrô tên là gì? (Mc 1,16-20)
a. Gioan
b. Simon
c. Anrê
d. Giacôbê


03. Làng quê của thánh Phêrô ở đâu? (Ga 1,44)
a. Bếtxaiđa
b. Bêtania
c. Nadarét
d. Mácdala

 

04. Người đầy tớ của vị thượng tế vị thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,1-110
a. Timê
b. Ladarô
c. Mankhô
d. Saulô


05. Người phụ nữ được thánh Phêrô làm cho sống lại tại thành Gaiphô tên là gì? (Ga 21,15-23)
a. Tabitha
b. Lydya
c. Hêrôđia
d. Maria

 

06. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, … .” (Mt 16,13.16)
a. Đấng Cứu chuộc trần gian
b. Đấng phải đến
c. Con Thiên Chúa hằng sống
d. Con Thiên Chúa Tối Cao


07. Con vật gì đã thức tỉnh thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa lần thứ 3? (Lc 22,54-62)
a. Con chó
b. Con bồ câu
c. Con két
d. Con gà

 

08. Ông Phêrô liền nói với bà Xaphira: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách … … … … … ? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!” (Cv 5,9)
a. Thần Khí Chúa
b. Chúng tôi
c. Thiên Chúa
d. Đức Kitô


09. Gia đình ngoại giáo được thánh Phêrô rửa tội đầu tiên tên là gì? (Cv 10,1)
a. Gia đình ông Têphana
b. Gia đình ông Dacaria
c. Gia đình ông Conêliô
d. Gia đình ông Aquila

 

10. Tên gọi khác của thánh Phêrô là gì? (Mt 16,16)
a. Gioan
b. Simon
c. Dêbêdê
d. Dacaria


11. Tại biển hồ Tibêria, lần thứ 3, Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, … … … … … ? (Ga 21,17)
a. Anh có yêu mến Thầy không?
b. Anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?
c. Anh hãy yêu mến Thầy
d. Anh hãy đi theo Thầy

 

12. Tại Cửa Đẹp của thành Giêrusalem, thánh Phêrô nói với người què rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, thì tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, … … … … … . (Cv 3,6)
a. Anh được chữa khỏi
b. Anh được khỏi bệnh
c. Anh đi bình an
d. Anh đứng dậy mà đi

 


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
TRẮC NGHIỆM CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

 

 

01. Gioan (Ga 21,15-23)
02. Anrê (Mc 1,16-20)
03. Bếtxaiđa (Ga 1,44)
04. Mankhô (Ga 18,1-110
05. Tabitha (Ga 21,15-23)
06. Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,13.16)
07. Con gà (Lc 22,54-62)
08. Thần Khí Chúa (Cv 5,9)
09. Gia đình ông Conêliô (Cv 10,1)
10. Simon (Mt 16,16)
11. Anh có yêu mến Thầy không? (Ga 21,17)
12. Anh đứng dậy mà đi (Cv 3,6)


NGUYỄN THÁI HÙNG