Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô chữ thánh Phaolô

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ THÁNH PHAOLÔ

 

 

 

Những gợi ý


01.  Tại thành Troa, người đã té từ cửa sổ lầu 3 xuống và đã chết khi thánh Phaolô đang giảng dạy, song Thánh Phaolô đã làm cho sống lại. Cậu bé đó tên là gì? (Cv 20,7-12)

 

02.  “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món
nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu nhiều thìđã chu toàn lề luật.” Câu này được trích từ thư nào của thánh Phaolô?  Rôma (Rm 13,8)


03. Trong thư gửi cho ông Philêmon, thánh Phaolô muốn trả lại ông người nô lệ đã trốn đi. Anh đã gặp thánh Phaolô và trở lại theo đức tin Kitô giáo. Thấu hiểu tình trạng của anh, thánh Phaolô quyết định gửi trả anh cho ông Philêmon kèm theo thư này. Người mà thánh Phaolô nói tới là ai? (Plm 1)


04.  Tại đảo Syp, có một người phù thuỷ Do thái mạo danh là ngôn sứ, ở với thống đốc Xêcghiô Phaolô. Thống đốc ước ao nghe lời Thiên Chúa nên đã mời ông Phaolô và ông Banaba đến để nghe lời rao giảng của các ngài. Song người phù thuỷ này tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Thánh Phaolô nhìn thẳng vào ông và nói : “Hỡi con cái ma quỷ, bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi : ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian !”  Người phù thuỷ ấy là ai? Cv 13,4-12)


05.  Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà là ai?. (Cv 16,14-15)

 

06.  Ai đã làm cho cậu thiếu niên Êutykhô sống lại? (Cv 20,7)


07. Chúa thương ai thì mới làm gì kẻ ấy và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt? (Dt 12,6)


08.  Một ngày nọ trên đường đến Đamát để lùng bắt những người tin vào Đức Giêsu. Ông được một luồng ánh sáng từ trời bao lấy. Trong ánh sáng, ông đã gặp Đức Kitô và việc này đã biến đổi hoàn toàn con người ông. Kể từ ngày đó, ông phục vụ Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Người được kêu gọi trên đường đi Đamát là ai? (Cv 9,1..)


09. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa II và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa là tên là gì? (Cv 25,13-27)

 

10.  Người môn đệ đã đến gặp Saulô khi ông đang ở Đamát, và làm cho mắt Saulô được thấy lại.  (Cv 9,1-19)


11.  Trong chuyến đi về Rôma, Thánh Phaolô và các tù nhân được giao cho một đại đội trưởng canh giữ. Khi tàu đắm tại đảo Manta, binh lính muốn giết các tù nhân để họ khỏi trốn thoát. Vị đại đội trưởng có cảm tình với thánh Phaolô và muốn cứu thoát ông nên đã ngăn cản họ thực hiện ý định đó. Vị này là tên là gì? (Cv 27,1-41)


12.  Một môn đệ yêu dấu của thánh Phaolô.


13. Thành phố nơi thánh Phaolô sinh trưởng. (Cv 9,30)


 

14.  Thánh Phaolô Tông đồ đã thụ giáo với  ai? (Cv 22,3)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ THÁNH PHAOLÔ

 

01. Êutykhô (Cv 20,7-12)
02. Rôma (Rm 13,8)
03. Ônêximô (Plm 1)
04. Bagiêsu (Cv 13,4-12)
05. Lyđia (Cv 16,14-15)
06. Phaolô (Cv 20,7)
07. Sửa dạy (Dt 12,6)
08. Phaolô (Cv 9,1..)
09. Bécnikê (Cv 25,13-27)
10. Khanania (Cv 9,1-19)
11. Giuliô (Cv 27,1-41)
12. Timôthê
13. Tacxô  (Cv 9,30)
14. Gamaliên (Cv 22,3)


Hàng dọc : Tông Đồ Dân Ngoại

 

NGUYỄN THÁI HÙNG