Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sinh nhật Thánh Gioan (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

SINH  NHẬT  THÁNH  GIOAN 

               ( Chúa Nhật XII / B –TN )
 
Ngày mản nguyệt khai hoa đã tới
Ezabet sinh hạ con trai
Chúa thương Bà thật hơn ai
Láng giềng thân tính hoan vui cùng Bà
 
Được tám ngày cắt bì đã tới
Là nam tử đúng luật thực thi
Bé Gioan được cắt bì
Tên Cha không lấy có kỳ lắm không
 
Ai cũng nghĩ Gia-ca cho bé
“Không phải đặt tên thế được đâu
Bà  rằng phải là Gioan
Thiên Thần đã báo cho ông trước rồi”
 
Biết Gioan Chúa Trời đã chọn
Thật huyền nhiệm đẹp trọn ý Cha
Tiền hô - Tẩy giả Gio-an
Chúa thương giao phó cho Ngài giảng rao
 
Trong Sa mạc Gioan hô hoán
Lo ăn năn sám hối dọn đường
Mừng Con Thiên Chúa khôn lường
Bỏ trời xuống thế vì thương nhân trần
 
Mỗi chúng ta ân cần cho trọn
Với vai trò Chúa chọn cho ta
Chu toàn trách vụ sẽ là
Ơn phúc Chúa tuôn gì  mà qúi hơn
 
Tiền hô - Tẩy Giả Gioan
Dọn đường Chúa đến Bình an cho đời
 
               Cao Trí Dũng