Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Trắc Nghiệm Cuộc Đời Thánh Gioan Tẩy Giả

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
TRẮC NGHIỆM
CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

 

01. Sứ thần nào đã truyền tin cho tư tế Dacaria? (Lc 1,5-25)
a. Sứ thần Micaen
b. Sứ thần Raphaen
c. Sứ thần Gáprien


02. Vợ của tư tế Dacaria tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Bà Êlisabét
b. Bà Anna
c. Bà Bátseva
d. Bà Êliseva

 

03. Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét là gì? (Lc 1,5-25)
a. Tư tế Aharon
b. Tư tế Xađốc
c. Tư tế Dacaria
d. Tư tế Lêvi


04. Thời vua Do thái nào cai trị miền Giuđê khi sứ thần Gáprien truyền tin cho tư tế Dacaria? (Lc 1,5-25)
a. Vua Atêra
b. Vua Hêrôđê Ácríppa
c. Vua Hêrôđê Antipa
d. Vua Hêrôđê Cả

 

05. Sứ thần Gáprien loan báo với tư tế Dacaria, vợ ông sẽ sinh con trai. Và con trẻ được đặt tênlà gì? (Lc 1,5-25)
a. Samuen
b. Gioan
c. Giêsu
d. Dacaria


06. Đây là những thứ mà con trẻ của bà Êlisabét không được dùng đến : (Lc 1,5-25)
a. Rượu lạt
b. Châu chấu
c. Thịt chiên
d. Mật ong

 

07. Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì? (Lc 1,5-25)
a. Câm
b. Mù
c. Bỏ đói
d. Giam tù


08. Khi sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của ai? (Lc 1,5-25)
a. Ngôn sứ Môsê
b. Ngôn sứ Êlia
c. Tư tế Aharon
d. Thượng tế Menkixêđê

 

09. Mẹ của Gioan Tẩy giả tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Bà Êlisabét
b. Bà Êliseva
c. Bà Bátseva
d. Bà Anna


10. Cha của Ông Gioan Tẩy giả tên là gì?
a. Ông Gioan (Lc 1,5-25)
b. Ông Simon
c. Ông Giôna
d. Ông Dacaria

 

 

11. Ông Gioan lớn hơn Đức Giêsu bao nhiêu tháng ? (Lc 1,26-38)
a. 3 tháng
b. 6 tháng
c. 9 tháng
d. 12 tháng


12. Tên của đứa trẻ, con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét là gì? (Lc 1,59-66)
a. Dacaria
b. Gioan
c. Samuen
d. Giêsu

 

 

13. Sau khi sinh được bao ngày thì người ta đặt tên cho con trẻ ? (Lc 1,59-66)
a. 6 ngày
b. 7 ngày
c. 8 ngày
d. 9 ngày

 

14. Ông Gioan Tẩy Giả sinh sống ở đâu?  (Mt 3,1-13)
a. Hoang địa
b. Làng Bêlem
c. Thành Nadarét
d. Thành Giêrusalem

 

 

15. Áo của ông Gioan Tẩy Giả làm bằng gì? (Mt 3,1-12)
a. Lụa
b. Vải thô
c. Lông Lạc đà
d. Vải gấm


16. Lương thực của ông Gioan Tẩy Giả là gì? (Mt 3,1-13)
a. Châu chấu
b. Mật ong rừng
c. Rượu nhạt
d. Chỉ có a và b đúng

 

 

17. Dòng sông nơi thánh Gioan làm phép rửa tên là gì ? (Lc 3,1-18)
a. Sông Cả
b. Sông
c. Sông Êuphơrát,
d. Sông Nin


18. Miền đất thánh Gioan Tẩy giả rao giảng gọi là gì? (Mt 3,1-13)
c. Miền Galilê
c. Miền Samaria
c. Miền Giuđê
c. Miền Thập Tỉnh

 

19. Thánh Gioan Tẩy giả rao giảng thời ai làm tổng trấn miền Giuđê? (Lc 3,1…)
a. Tổng trấn Quiriniô
b. Tổng trấn Philatô
c. Tổng trấn Phéttô
d. Tổng trấn Phêlích


20. Thánh Gioan Tẩy giả rao giảng thời ai làm thượng tế nước Do thái? (Lc 3,2)
a. Thượng tế  Caipha
a. Thượng tế Abiatha
a. Thượng tế Khanania
a. Thượng tế Xikêua

 

21. Ai đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giođan? (Mc 1,9…ss)
a. Thần Khí Đức Chúa
b. Thánh Gioan Tẩy Giả
c. Ngôn sứ Êlia
d. Thánh Phêrô


22. Đức Giêsu nói ông Gioan chính là ngôn sứ nào phải đến? (Mt 11,21)
a. Ngôn sứ Êlia
b. Ngôn sứ Isaia
c. Ngôn sứ Môsê
d. Ngôn sứ Êlisa

 

23. Ngôn sứ Gioan rao giảng, kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được điều gì? (Mc 1,5)
a. Ơn tha tội
b. Hạnh phúc Nước Trời
c. Sự sống vĩnh cửu
d. Gọi làm con Thiên Chúa

 

24. Ông Gioan nói Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xỏa bỏ điều gì? (Ga 1,29)
a. Tội Trần gian
b. Sự bất hạnh
c. Cái chết của con người
d. Án phạt của loài người

 


25.  Người đã giết ông Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giêsu? (Mt 14,3-12)
a. Vua Hêrôđê Cả
b. Vua Hêrôđê Antipa
c. Vua Hêrôđê Acaríppa
d. Vua Nêron


26. Người phụ nữ đã hãm hại ông Gioan Tẩy Gỉa vì bị ngài quở trách tên là gì?  (Mt 14,3-12)
a. Bà Bátseva
b. Bà Hêrôđia
c. Bà Mácta
d. Bà Suzanna27. Thánh Gioan chết vào ngày gì của vua Hêrôđê? (Mt 14,3-12)
a. Ngày đăng quang
b. Sinh nhật
c. Ngày chiến tháng trở về
d. Ngày thanh tẩy Đền thờ

 


28. Trước những lời cương trực của thánh Gioan tẩy giả, vua Hêrôđê muốn giết ngài, nhưng lại sợ dân chúng vì dân chúng xem ngài là ai? (Mt 14,5)

a. Người thầy

b. Người  bạn thân
c. Một ngôn sứ
d. Một thủ lãnh

 

29.  Vì lấy bà Hêrôđia vợ của anh mình, nên vua Hêrôđê bị ông Gioan Tẩy Giả phản đối. Người anh của Vua tên là gì? (Mt 14,3-13)
a. Antipa
b. Philipphê
c. Ácríppa
d. Salem

 


30. Ngôn sứ Gioan tẩy giả bị giết chết bằng cách nào?(Mt 14,10)
a. Chặt đầu
b. Treo cổ
c. Đóng đinh
d. Mén đá

 


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
TRẮC NGHIỆM
CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

 

01. c. Sứ thần Gáprien (Lc 1,5-25)
02. a. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
03. a. Tư tế Aharon (Lc 1,5-25)
04. d. Vua Hêrôđê Cả (Lc 1,5-25)
05. b. Gioan (Lc 1,5-25)
06. a. Rượu lạt (Lc 1,5-25)
07. a. Câm (Lc 1,5-25)
08. b. Ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25)
09. a. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
10. d. Ông Dacaria (Lc 1,5-25)
11. b. 6 tháng (Lc 1,26-38)
12. b. Gioan (Lc 1,59-66)
13. c. 8 ngày (Lc 1,59-66)
14. a. Hoang địa (Mt 3,1-13)
15. c. Lông Lạc đà (Mt 3,1-12)
16. d. Chỉ có a và b đúng (Mt 3,1-13)
17. b. Sông Giođan (Lc 3,1-18)
18. c. Miền Giuđê (Mt 3,1-13)
19. b. Tổng trấn Philatô (Lc 3,1…)
20. a. Thượng tế  Caipha Lc 3,2)
21. b. Thánh Gioan Tẩy Giả (Mc 1,9…ss)
22. a. Ngôn sứ Êlia (Mt 11,21)
23. a. Ơn tha tội (Mc 1,5)
24. a. Tội Trần gian (Ga 1,29)
25. b. Vua Hêrôđê Antipa (Mt 14,3-12)
26. b. Bà Hêrôđia (Mt 14,3-12)
27. b. Sinh nhật (Mt 14,3-12)
28. c. Một ngôn sứ (Mt 14,5)
29. b. Philipphê (Mt 14,3-13)
30. a. Chặt đầu (Mt 14,10)

 

NGUYỄN THÁI HÙNG