Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Lc 1, 57-66.80

 

TIN MỪNG

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

 

 

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

 

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

 


57 When the time arrived for Elizabeth to have her child she gave birth to a son.

 


58 Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her.

 

 

59 When they came on the eighth day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father,60 but his mother said in reply, "No. He will be called John."

 


61 But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name."

 

 

62 So they made signs, asking his father what he wished him to be called.

 


63 He asked for a tablet and wrote, "John is his name," and all were amazed.

 

64 Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke blessing God.

 


65 Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea.

 

 

66 All who heard these things took them to heart, saying, "What, then, will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him.

 

80 The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel.

 

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU


 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng Lc 1,63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


II. TRẮC NGHIỆM

01. Mẹ của Gioan là ai? (Lc 1, 57)
a. Bà Maria
a. Bà Êlisabét
a. Bà Gioanna
a. Bà Anna

 

02. Khi con trẻ được tám ngày, thì người ta làm gì cho trẻ? (Lc 1, 59)
a. Dâng trẻ vào đền thờ
b. Làm phép cắt bì
c. Làm phép rửa tội
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Người ta đặt tên cho con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét là gì? (Lc 1, 60)
a. Dacaria
b. Giosuê
c. Gioan
d. Gioanna

 

 

04. Khi ông Dacaria đặt tên cho con là Gioan, chuyện gì đã xảy ra?(Lc 1,63-64)
a. Miệng lưỡi ông lại mở ra
b. Ông nói được
c. Ông chúc tụng Thiên Chúa
d. Cả a, b và c đúng

 

05. Cậu bé Gioan tẩy giả sống ở đâu? (Lc 1,80)
a. Thành Giêrusalem
b. Tại làng Bêlem
c. Trong hoang địa
d. Thành Nadarét

 

 

III. Ô CHỮ 

 

 

Những gợi ý

 

01. Người ta đặt tên cho con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét là gì? (Lc 1, 60)


02. Mẹ của Gioan là ai? (Lc 1, 57)

 

 

03. Khi những sự kiện lạ lùng xảy ra, người ta nói có bàn tay Chúa làm gì cho em? (Lc 1, 66) 

 

04. Cha của Gioan tên là gì? (Lc 1, 57-66) 

 

 

05. Cậu bé Gioan tẩy giả sống ở đâu? (Lc 1,80)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

 

66 "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?
" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Tin Mừng thánh Luca 1,66

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lc 1, 57-66.80

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Lễ đặt tên

* Câu Tin Mừng Lc 1,63 :
63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an."

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Bà Êlisabét (Lc 1, 57)
02. b. Làm phép cắt bì (Lc 1, 59)
03. c. Gioan (Lc 1,60)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 1,63-64)
05. c. Trong hoang địa (Lc 1,80)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ 

01. Gioan (Lc 1, 60)
02. Bà Êlisabét (Lc 1, 57)
03. Phù hộ (Lc 1, 66) 
04. Dacaria (Lc 1, 57-66)
05. Hoang địa (Lc 1,80)

 

Hàng dọc : Gioan

 

NGUYỄN THÁI HÙNG