Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước Thiên Chúa (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

NƯỚC  THIÊN  CHÚA
 ( Chúa Nhật XIV / B–TN )Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ
Khi gieo xuống trông nó thật nhỏ nhoi
Nhưng mọc lên khá lớn khi gieo rồi
Nó  lớn  lên  hơn  mọi  thứ  rau  cỏ

Cả chim trời có thể đến làm tổ
Cây tăng trưởng mọc lên đến ngạc nhiên
Hình ảnh hạt giống như Nước Chúa cao thiêng
Khởi đi trong nhỏ bé và khiêm tốn

Nhưng âm thầm phát triển và lớn rộng
Vì dựa vào Đấng Chí Tôn uy quyền
Nó vững chắc và không ngừng lớn lên
Mặc loài người cố chống đối bắt hại

Hạt giống Phúc âm trong quá khứ hiện tại
Vẫn tiếp diễn không thể gì cản ngăn
Bước chân Truyền giáo có Chúa đồng hành
Đến tận cùng , gì cả ngăn được chứ

Từ nhóm Mười hai Giáo Hội khởi sự
Xưa nhỏ thế , nhưng nay trên tỷ người
Bạn có tin có bàn tay cao ngơi
Hãy góp sức xây dựng Nước Thiên Chúa

Ngay từ bây giờ và mai sau nữa
Bạn với tôi đồng hành đi giảng rao
Đem Tin Mừng đến bất kỳ nơi nào
Yếu đuối ử ? chúng mình đã có Chúa

Hãy tin yêu vào Quyền năng muôn thủa
Ngài đồng hành trong yếu hèn của ta                              
Hãy tin vào Tình Chúa thật mặn mà
Đáp trả đi “ Ta ra đi Rao giảng ”

       Tin Mừng hăng hái giảng rao
Mở mang Nước Chúa phúc nào sướng hơn Cao Trí Dũng