Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Những Môn Đệ Chúa Giêsu

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ NHỮNG MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

Những gợi ý

 

01.  Cha của thánh Giacôbê (Mt 10,3)

 

02. Vị tông đồ đã gặp Chúa Giêsu trên đường đến Đamát. (Cv 9,1..)

 

03.  Vị tông đồ có tên gọi là Tađêô. (Lc 6,12-16)

 

04.  Vị môn đệ đã rửa tội cho ông Saulô tại Đamát. (Cv 9,10-17)


 
05.  Người môn đệ để đầu tựa vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. (Ga 13,23)

 

06.  Vị tông đồ đã nói: “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa, thì tôi không tin . (Ga 20,24..)

 

07.  Nathanaen còn có tên là gì? (Ga 1,43ss)

 

08.  Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của Simon, còn gọi là Phêrô. (Ga 1,40)

 

09.  Người môn đệ, một thủ lãnh của người Do thái, đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. (Ga 3,1)

 

10.  Người môn đệ đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh trên đường về Emmau. (Lc 24,13-35)

 

11.  Vị tông đồ bị Vua Hêrôdê Ácrippa I cho trảm quyết. (Cv 12,1-2)

 

12.  Tại miền Cêsarê-Philip, vị tông đồ đã thưa: “Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13ss)

 

13.  Người làm cho Ladarô sống lại.(Ga 14,43)

 

14.  Người được chọn thay thế Tông đồ Giuda Istcariot, kẻ phản bội. (Cv 1,13..)

 

15.  Người môn đệ đã đến gặp tổng trấn Philatô cho phép hạ thi hài Chúa Giêsu xuống.(Mc Ga 19,38…)

 

16.  Người tông đồ nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng tôi thấy Cha”. (Ga 14,1-10)

 

17.  Người tông đồ làm nghề thu thuế. (Mt 9,9ss)

 

18.  Người tông đồ thuộc nhóm “Nhiệt thành”. (Mt 10,4ss)

 

19.  Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy mình cho kẻ thù.(Lc 22,47-53)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 


Lời giải đáp Ô CHỮ
NHỮNG MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU


01.  Ông Anphê (Mt 10,3)
02. Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại (Cv 9,1..)
03.  Thánh Giuđa con ông Giacôbê (Lc 6,12-16)
04.  Môn đệ Khanania (Cv 9,10-17) 
05.  Thánh Gioan (Ga 13,23)
06.  Thánh Tôma (Ga 20,24..)
07.  Thánh Batôlômêô (Ga 1,43ss)
08.  Thánh Anrê (Ga 1,40)
09.  Ông Nicôđêmô (Ga 3,1)
10.  Ông Cơlêôpát (Lc 24,13-35)
11.  Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2)
12.  Thánh Phêrô  (Mt 16,13ss
13.  Đức Giêsu (Ga 14,43)
14.  Thánh Matthia (Cv 1,13..)
15.  Ông Giôxếp (Mc Ga 19,38…)
16.  Thánh Philipphê (Ga 14,1-10)
17.  Thánh Matthêu (Mt 9,9ss)
18.  Thánh Simon (Mt 10,4ss)
19.  Ông Giuđa Ítcariốt (Lc 22,47-53)

 

Hàng dọc : Những Môn Đệ Chúa Giêsu

 

NGUYỄN THÁI HÙNG