Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Mình Máu Thánh (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

LỄ  MÌNH  MÁU  THÁNHTừ ngày Ông Bà Tổ ta phạm tội
Mọi liên hệ tốt đẹp giửa đất Trời
Bị cắt đứt nhân loại khốn khổ ơi
Chúa không nở để loài người trong tộiSự chết xảy ra là do tội lổi
Nhưng Chúa thương tìm cách cứu vớt đời
Để họ được vui sống mãi trong Người
Từ Trời xuống, hầu xóa đi tội lổiQua Thánh Thể ở cùng ta luôn mãi
Ngài thông ban sự sống cho con người
Và ban luôn  sự sung mãn cho đời
Nhờ Thánh Thể ta với Ngài kề cạnhBí Tích Thánh Thể hy lễ Thập Giá
Đã khởi đầu hơn hai ngàn năm rồi
Về việc hy tế ! ta hiểu thế nào
Bạn cứ nhìn lên Thánh Giá sẽ hiểuẢnh chuộc tội , mười bốn đường Thánh giá
Qua Thánh Lễ hiến tế Chúa dâng mình
Đền tạ thay vì ta Ngài cứu tinh
Công cuộc này quá ư là qúi giáChúa thương ta hiến tế mình đền tạ
Sáng kiến này quá ư là tuyệt vời
Dưới bánh rượu ta uống và ăn Người
Vì thương ta Chúa hy sinh đến chếtUống máu Thánh và ăn thịt Ngài thiệt
Là máu thịt của chính Đức Giêsu
Ta với Chúa không còn ngăn cách gì
Nhưng thẩm thấu và tan hòa nên một .Thánh Lễ nói khác hy tế Thập giá
Bằng sinh mạng cuộc đời Chúa Kitô
Đem lại ta bao Ơn huệ tuyệt vời
Ta sống tốt nhờ Bí Tích Thánh Thể    Cao Trí Dũng