Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính Thánh Tâm Giêsu (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

KÍNH  THÁNH  TÂM  GIÊSU

( Chúa Nhật X- B Kính Thánh Tâm )Trái Tim Chúa , nguồn mạch mọi ơn phúc
Xin dâng Ngài thân xác và linh hồn
Cùng mọi sự trong ngoài thuộc về con
Con dâng Chúa luôn lòng son nguyện ướcXin dâng lên Trái Tim Cha Ơn phước                                 
Thứ tha cho mọi sai phạm đến Cha
Xin dâng luôn lên Mẹ Maria
Một Trái Tim rất thanh sạch cực thánhMaria ! Me Nữ vương phúc hạnh
Mẹ bình an cho nhân thế yên vui
Thánh Tâm Chúa con Kính tôn bùi ngùi                                
Mẹ nung nấu  tim con giốngTim ChúaƯớc Tim Chúa  ấp ủ con muôn thủa
Trong Tình thắm Thánh Tâm yêu Giêsu
Để loài người nhận ra Chúa là Cha
Họ tung hô đền tạ Trái Tim ChúaXin dâng Chúa Quê hương như đã hứa
Nguyện Tim Mẹ và Thánh Tâm Giêsu
Nung nấu con yêu mến sống khiêm nhu
Ẩn núp mình trong Tim yêu của ChúaMọi lòng người nhờ Nguồn ân Tim Chúa                             
Họ nhận ra Thánh Tâm Chúa là nguồn
Muôn hồng ân Tim xuất phát hằng tuôn                          
Ngài là Vua gia đình , Vua hoàn vũMẹ giúp con nguyện lòng như đã hứa
Kính Thánh Tâm yêu mến Chúa Giêsu
Ngài là Vua vũ trụ vua lòng con
Xin Giúp con nên giống Trái Tim Chúa !  Cao Trí Dũng