Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy mau đứng lên (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 HÃY  MAU  ĐỨNG  LÊN 

 
Đã đến lúc Dân không còn sợ nữa
Hết nô lệ ,hưởng không khí Tu Do                                                            
Dân tộc Việt ta vui sống ấm no
Đã xong rồi bọn Quan liêu Đảng trị
 
Toàn Dân ơi ! Đến thời kỳ hoan hỹ
Thượng Đế ơi ! Xin Ngài thương Dân tình
Bị trấn áp do giặc đỏ qủi tinh
Chúng hoành hành thống trị con Dân Việt
 
Lòng Dân ta với  tâm hồn tha thiết
Nguyện Xuống đường trung dũng chống công an
Chúng  rình rập cắn xé tựa chó săn
Gây biết bao chết chóc trong Dân Việt
 
Hãy Đứng lên ! Mẹ Việt buồn da diết !
Nối vòng tay ta quyết tử xuống đường
Tiếng Mẹ gọi ! Dân tình Mẹ đau thương
Ta một lòng nguyện quyết tâm lật đổ
 
Đừng sợ nữa ,dù chết chóc gian khổ
Dẫu bị bắt tù đày sợ hãi chi
Trông Thiên Chúa hổ trợ ta ngại gì
Vì Quê hương vì Tự Do –Dân chủ
 
Bao năm rồi Việt Nam mãi đau khổ
Sống trên đe dưới búa thật đau thương
Quân giặc đỏ gây gian khổ vô lường
Giờ là lúc Đứng lên đạp đổ chúng
 
Đứng lên đi Dân Việt Nam trung dũng
Cứu Giang sơn dẹp giặc đỏ ngay liền
Chúng nó còn nạn bán nước tự nhiên
Rơi vào tay bọn bành trướng Tàu Cộng
 
Trước mắt thấy trên ba mươi thành phố
Của bọn Tàu trên các tỉnh Quê ta
Quê hương ta Đất Nước Việt Sơn hà
Sao bọn Tàu tung hoành như thế đấy
 
Rồi rừng núi cho Tàu thuê ta thấy
Bao  qúi kim , gổ qúi khai thác bừa
Còn gì nữa vì tham ô thấy chưa
Toàn Dân ta hãy đứng lên dẹp chúng ..!...
 
Chần chờ gì nữa Dân ta
Đứng lên cứu gấp Sơn hà VIệt Nam
 
               Cao Trí Dũng