Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Kinh bằng hình Lễ Chúa Ba Ngôi

Tác giả: 
thanhlinh.net

Thánh Kinh bằng hình Lễ Chúa Ba Ngôi

Mt 28, 16-20

 


Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước.

Tiếng Đức: Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.


 


Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.

Tiếng Đức: Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel.
Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.


 


Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.

Tiếng Đức: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Tiếng Đức: Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

 

HÌNH TÔ MÀU: