Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

MẦU  NHIỆM  CHÚA  BA  NGÔI


              (Chúa Nhật IX / B Thường Niên)


   
Nhiệm mầu thay Chúa Ba Ngôi cực Thánh
Đức Giêsu là ánh sáng soi đường
Ngài là Đường , là Chân lý , Tình thương
Ngài làm nhiều phép lạ ta tin tưởngNgài Phục Sinh sau ba ngày chịu chết
Từ mộ đá sống lại vinh hiển thay
Ngài đã nói và tôn vinh Cha Ngài
Ngài luôn sống đẹp lòng Cha Chí áiVề Mầu Nhiệm Ba Ngôi hiểu đại khái                                           
Như điện động, phát nóng, ánh sáng soi
Hay như nước dạng rắn ,lỏng và hơi
Tam giác đều có ba góc , ba cạnhXem Thánh Kinh , lịch sử Chúa đã sống
Ngài bày tỏ Tình yêu ba cách là
Tạo dựng vủ trụ ,vạn vật , chúng ta
Dù con người có bất trung phản loạnNgài yêu thương Cứu độ và giải thoát
Chuộc lại gì ta đã bị mất đi
Ngài lôi ta khỏi sự chết hiểm nguy
Cứu chúng ta khỏi nô lệ tội lổiDùng giá máu cứu ta được phần rổi                                                   
Khỏi phải chết… nên  con cái của Ngài
Bằng giá máu trên đồi Golgôta
Nhờ Thánh Thần Ngôi Ba Ngài thánh hóaThành Đền Thờ của Ba Ngôi ngự trị
Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi ta tạ ơn
Vì cho ta nên con cái của Ngài
Chúa Ba Ngôi Ngài khôn ngoan rất mựcCho dù ta bất toàn ,yếu đuối thật
Không phạt ta… như ta phạm đến Ngài
Như Cha già đợi trông khi trở về
Ôm vào lòng ban dư đầy Ơn huệXin giúp con chan hòa Tình huynh đệ
Được che chở bởi Thiên Chúa Ba Ngôi
Hổ trợ con sám hối… canh tân hoài
Để được nên Đền thờ Ba Ngôi ngự ..!

 


  Cao Trí Dũng