Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Là Linh Mục (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

LÀ  LINH  MỤC

               

Kính tặng hai Tân Linh Mục
Stêphano Lương Tử Lân & Giuse Vũ Quốc Nam
                         ( 5/26/2012 )Là Linh Mục ! người con yêu của Chúa
Vị tôi trung Ngôn Sứ của Tình yêu
Yêu đàn chiên và mến Chúa thật nhiều
Sứ mệnh này cầu Ơn Chúa hổ trợTân Linh Mục dù Ngài còn bở ngở
Nhưng niềm tin đang chỉ lối đưa đường
Có Thánh Linh giúp giảng rao Tình thương
Mang Lời Chúa Bình an cho tất cảLà Linh Mục lê chân khắp thiên hạ
Nối gót Thầy Chí Thánh Đức Giêsu
Rao giảng Lời hằng sống hầu điểm tô
Cho người thế nhận ra ơn Cứu độLà Linh Mục dù gian nguy khốn khó
Đã ra đi mang Tin Vui cho đời
Ước tất cả nghe theo Lời của Ngài
Họ hoan vui lắng nghe và tin nhậnLà Linh Mục các Ngài đã tuyên khấn
Luôn tuân phục Vị Giám Mục bản quyền
Sống khiêm hạ luôn trung thành trinh nguyên
Nên mẫu gương hăng say đời mục vụVị Linh Mục môn đồ ngoan của Chúa
Đã ra đi gieo hạt cho Tin Mừng
Hứa ngày mùa thu hoạch đời hiến dâng
Theo chân Thầy giảng rao Lời hằng sốngVị Linh Mục nguyện trọn đời năng động
Bản thân làm nhân chứng Chúa Kitô
Vui tiến hành chăn dắt và hô to
Tựa Gioan Tiền hô trong hoang địa …

 Cao Trí Dũng