Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô chữ Mười Hai Tông Đồ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ

  

 

 

 

Những gợi ý


01.  Thời Chúa Giêsu, có một nhóm người lấy tên “Nhiệt Thành”, để chỉ họ là những người nhiệt thành với đường lối Chúa. Họ trông ngóng Thiên Chúa gởi đến cho họ vị Mesia. Họ nghĩ vị Mesia là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự như Đavít hay Giuđa Máccabê, người sẽ dẹp tan mọi kẻ thù của Itraen. Nhóm Nhiệt thành tẩy chay mọi thoả hiệp với kẻ địch và nhiều khi họ lập các đơn vị xung kích để đánh quân La Mã.  Trong số 12 tông đồ của Chúa, có một vị  thuộc nhóm Nhiệt thành này. Vị ấy tên là gì ? (Mt 10,4ss)

 

02.  Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy mình cho kẻ thù tên là gì ? (Lc 22,47-53)
 

03. Vị tông đồ con của ông Anphê. (Mt 10,3)    
                

 

04.  Khi thấy dân chúng đến với mình đông đảo, trời lại chiều và là một nơi hiu quạnh, Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót họ. Ngài nói với vị tông đồ rằng:“Ta mua đâu được bánh cho họ ăn đây?” Người được Chúa ngỏ lời tên là gì ? (Ga 6,1-13)

 

05.  “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con sẽ đi với ai?  Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời”.  Người tông đồ này tên là gì ? (Ga 6,60..)

 

06.  Ông Lêvi con Anphê, một người thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ của Ngài, còn gọi tên là gì (Mt 9,9s)

 

07.  Vua Hêrôdê Ácrippa I cấm đạo gay gắt đã bắt tù các Thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy tên là gì ? (Cv 12,1-2)
              

 

08.  Khi Chúa Giêsu nhìn thấy ông, Ngài nói:  “Đây là người Itraen đích thực: nơi ông không có gì gian dối”.  Người này tên là gì (Ga 1,45-51)

 

09.  “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa, thì tôi không tin”. Vị này tên là gì ? (Ga 20,24..)
         

 

10.  Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của Simon, còn gọi là Phêrô. Ông tên là gì ? (Ga 1,40)
              

 

11. Vị thầy của các tông đồ tên là gì? (Mc 3,13-19)
              

 

12.  Tông đồ Giuđa con ông Giacôbê còn có tên gọi là gì? (Lc 6,12-16)

 

13.  Tại bữa Tiệc ly, người môn đệ đã để đầu tựa vào ngực Chúa Giêsu tên là gì ? (Ga 13,23)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Nguyễn Thái Hùng

 

 


12 Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác.

   

Thánh Phêrô (Simon) – Anh ông Anrê. Ðược Chúa gọi là “Peter”, nghĩa là “Ðá”. Người sự lòng tin và cậy.
    Sự chết: Ðóng thập giá đầu xuống đất (trái ngược Chúa Giêsu) vào năm 66 A.D.
    
   

Thánh Anrê – Em ông Phêrô. Người sức mạnh.
    Sự chết: Trói đến chết vào năm 74 A.D.
    
   

Thánh Giacôbê – Con ông Dêbêđê và anh của Gioan. Người sự xét đoán.
    Sự chết: chém đầu tại Giêrusalem vào năm 44 A.D.
    
   

Thánh Gioan – Em ông Giacôbê và con ông Dêbêđê. Người lòng yêu. Hóa sách Phúc Âm theo Thánh Gioan.
    Sự chết: Bị đày đến Isle of Patmos vào năm 96 A.D.
    
    Thánh Simon – Người nhiệt thành. Người sự lòng sốt sắng.
    Sự chết: Ðóng thập giá tại Presta vào năm 74 A.D.
    
    Thánh Batôlômêô – Là Natanien, người Cana xứ Galilê, được Philípphê mời đến gặp Giêsu. Người sự tưởng tượng.
    Sự chết: Bị đánh, đóng thập giá, và chém đầu theo lịnh của Vua và năm 52 A.D.
    
   

Thánh Tôma – Người thống minh. Ðược gọi là “Tôma Hồ Nghi”.
    Sự chết: Ðâm bằng thương tại Corehandal, East Indies vào năm 52 A.D.
    
   

Thánh Giacôbê – Con ông Anphê. Người Giai cấp.
    Sự chết: Ném xuống núi nhỏ và đánh cho chết vào năm 60 A.D.
    
   

Thánh Philípphê – Ở Bétsaiđa vùng Galilê. Người quyền lực.
    Sự chết: Ðóng thập giá tại Heirapole Phryga vào năm 52 A.D.
    
   

Thánh Giuđa(ê) – Em ông Giacôbe và con ông Anphê. Người trong sạch.
    Sự chết: Bị múi tên bắn vào năm 72 A.D.
    
   

Ông Giuđa Ítcariốt – Con ông Simon Ítcariốt. Người phản bội Chúa. Người sự sống.
    Sự chết: Thắt cổ từ tử vào năm 33 A.D., sau khi Chúa Giêsu bị bắt.
   

 
    Thánh Matthêu – Người thu thuế. Người ý chí.
    Sự chết: Bị ám sát vào năm 60 A.D.
    

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ.

 

Những gợi ý

 

01.  Thánh Simon (Mt 10,4ss)
02.  Ông Giuđa Ítcariốt (Lc 22,47-53)
03. Thánh Giacôbê (Mt 10,3)   
04.  Thánh Philipphê (Ga 6,1-13)
05.  Thánh Phêrô (Ga 6,60..)        
06.  Thánh Matthêu (Mt 9,9ss)
07.  Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2)    
08.  Thánh Batôlômêô (Ga 1,45-51)
09.  Thánh Tôma (Ga 20,24..) 
10.  Thánh Anrê (Ga 1,40)    
11.  Đức Giêsu(Mc 3,13-19)  
12.  Tông đồ Tađêô (Lc 6,12-16)
13.  Thánh Gioan (Ga 13,23)


Hàng dọc : MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ  

 


NGUYỄN THÁI HÙNG