Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Nhạc ca ngợi bộ 06

See video

NHẠC CA NGỢI BỘ 06


Nhân dịp kỷ niệm 10 thành lập thanhlinh.net 2002-2012, xin giới thiệu các bộ nhạc ca ngợi cho các nhóm cầu nguyện. Xin cùng cảm tạ thiên Chúa và cầu nguyện cho chúng tôi được tiếp tục loan truyền ơn cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa.