Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy yêu thương nhau nếu không thì chết

Tác giả: 
Nam Giao
 
 
HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NẾU KHÔNG THÌ CHẾT
 
 
Mối tình thật đẹp diệu kỳ,
Chết treo Thập tự chỉ vì tình yêu.
Tình si cũa Chúa Giê-su,
Sử ghi đậm nét không lu chút nào.
 
 
"Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy"(Ga 15:9)
 
 
Thánh Gioan khẳng định Thiên Chúa là tình yêu :
"Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.(1 Ga 4: 7-10)
 
 
Tình yêu của Thiên Chúa đâu có nói suông, Chúa đâu có bỏ mặc chúng ta cô đơn gía lạnh, giữa chợ đời trần thế bơ vơ để cho quỷ dữ đong đầy hận thù ghét ghen…cho ta xa Chúa.
 

Gẫm mình qủa thật buồn cười.

Hai con đường sống ta thời đắng đo.
Nắng chiều gợi chút bóng mờ,
Trần gian bến tạm hãy lo ngày về.
 
 
Từ ngày bỏ Chúa say mê,
Ngã vào tình qủy cơn mê dại khờ.
Tỉnh rồi mới thấy bơ vơ,
Hận rồi luyến tiếc con mơ mối tình.
 
 
Tình yêu Thập tự quên mình,
Làm con của Chúa vô tình được sao?
Nhìn lên trời thẳm lắm sao,
Tình yêu Thiên Chúa ngạt ngào thương con.
 
 
"Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn"(Ga 15:10-11).
 
 
Đường trường tăm tối mờ xa,
Giê-su Anh Cả đèn pha dẩn đường.
Dấn thân vào chốn yêu thương,
Cho đời con thật ngát hương Cha hiền.
 
 
"Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết."(Ga 15:12-15)
 
 
Ma qủy nó sợ tình thương, nó quấy nó phá cho hư kiếp người, hồn thiếng gía máu Ngôi Lời, lời Người dạy bảo
.MẾN CHÚA YÊU THƯƠNG THA NHÂN SONG HÀNH
 
" Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau" (Ga 15:16-17)
 
 
Hãy yêu thương nhau nếu không thì chết
Tình yêu Thiên Chúa nở hoa,
Tâm người yêu Chúa anh hoa cuộc đời.
Thiện tâm cất bước cao vời,
Lời cầu thanh thoát Chúa Trời lắng nghe.
 

Không phải nhiều tiền lắm bạc mới thực hành đươc yêu thương, đó là dịp tốt cho người phú qúy, danh vọng vinh hoa đời tạm nầy.


 Lắng nghe Lời Chúa: "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.(Lc 16: 9)" Yêu thương tha nhân cho hết tình luôn thành tâm"


 
Thiên Chúa là tình yêu. Ngài tạo dưng nên con người có tình có nghĩa, ban cho tự do để biết chọn lựa theo sự khôn ngoan, bảo tồn cuộc sống huyền nhiệm, lo cho hồn thiêng bất tử, sống là tạm gởi, chết về quê Cha…lời nguyện cầu không mất tiền mua, mà còn cao qúy hơn tiền bạc, nghèo là không biết yêu thương sao? lời kinh tiếng hát yêu thương qúy hơn bạc vàng.


 
Luca - Chương 11 -
41Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Đó là Lời Chúa
 
.Để yêu thương tha nhân, phải đi đến nguồn gốc của tình yêu, phải nhìn tha nhân trong Thiên Chúa và Thiên Chúa trong tha nhân.

Đạo Kitô giáo là đạo tình yêu. Cuôc đời của Thầy Chí Thánh Giêsu tại thế cho chúng ta gẫm suy thực hành.


 
Hôm nay Lời Chúa gọi mời. Được làm con Đức Chúa Trời, Lời Thầy Chí Thánh dạy đem ra thực hành, để mà sống thánh anh hùng:
" Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"(Ga 15:12)


 
Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Ga 6:38)
 


Thời gian báu vật hãy còn quyềt tâm đổi mới cuộc đời từ đây, cho dù yêu đuối ngã sa, Tay Thầy tay bạn đở nâng nhau cùng, bao nhiêu lần quỵ ngã, bấy nhiêu lần chỗi dậy. Chúa Giêsu choàng tay ôm cả hai, vui bước song ca tình Ngài.
 


Tay Thầy, tay bạn vui tươi,
Qủy vương nhìn thấy, hỗ ngươi tủi buồn.
Không còn theo chúng làm tuồng,
Đến nơi Nhà Tạm, hưởng nguồn thánh ân.


 
Ngôi Lời Nhà tạm mạch suối tình thương . Cây si tình Chúa chờ ta mỗi ngày.
Tìm giờ viếng Chúa thực hành yêu thương.
 


Nam Giao