Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nỗi Buồn Của Chúa Về Con ( NG)

Tác giả: 
Nam Giao

 

 

NỖI BUỒN CỦA CHÚA VỀ CON


 
Trái tim lỗi nhịp cuộc đời,
Ngày qua tháng lại gọi mời ngẫm suy.
Trần đời chỉ có Giê-su,
Hải đăng chỉ lối chỉnh tu gọi mời.


 
Băn khoăn dầm thấm cuộc đời
Sa chân hờ hững gọi mời đắm say.
Mộng đời phù phiếm lung lay,
Chiều tà bóng xế mới hay dại khờ.


 
Trời xanh mây trắng lững lờ,
Chim chuyền ca hót líu lo họp đoàn.
Con đi tìm Chúa vạn toàn,
Ân tình sâu đậm hồi loan tình Ngài.


 
Mối tình câm lặng tháng ngày,
Hồng ân cứu chuộc cao dày lãng quên.
Đời người các bụi lênh đênh,
Nay còn mai mất bên thềm cô đơn.


 
Con xin tha thiết van lơn,
Niềm tin tươi sáng cao hơn muôn loài.
Ôm ghì lấy Chúa mãi hoài,
Đời ta đâu có tàn phai kiếp người.


 
Lên cao vươn bổng con trời,
Xa rời bến tạm biển đời cô liêu.
Từ nay yêu Chúa thật nhiều.
Ôm ghì lấy Chúa Giê-su van nài.


 
Người Ki-tô hữu ca bài,
Nhiệm mầu Thánh Thể thiên tài tình yêu.
Mối tình cao đẹp yêu kiều.
Hoàng hôn nắng nhạt bóng chiều bình an,


 
Nắm bàn tay Mẹ kiên gan,
Đỉnh nguồn Thánh Lễ thác ngàn hồng ân.
Lòng thành ôm Chúa tri ân,
Nỗi buồn của Chúa, thành tâm đáp đền.

 Nam Giao