Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mến Thương Thật Quan Trọng (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MẾN THƯƠNG THẬT QUAN  TRỌNG
       
( Chúa Nhật VI / B - Phục Sinh )

 

 

Hãy yêu thương nhau Điều răn rất trọng 
 Cùng lòng mến Chúa ! Ta yêu thương người
Mến Chúa , Yêu người trọng yếu bạn ơi
Trên đời này ai cũng biết thương mến


Nhưng không dễ như người ta nghĩ đến
Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu ta
Chúa yêu ta bằng Tình Cha mặn mà
Ngài yêu ta,yêu toàn thể nhân thế


Chính vì yêu hiến mình làm hiến tế
Ta yêu nhau như Chúa yêu ta không
Yêu đến phải hiến mạng cho toại lòng
Cầu mến yêu không làm gì vĩ đại


Chúa muốn ta đừng làm gì sai trái
Làm mọi sự tầm thường vì yêu thương
Thế mà hai điều răn này phi thường
Thể hiện được“ sống trong tình yêu Chúa”Ai ăn ngay ở lành kính sợ Chúa
Gì ta xin sẽ được Chúa nhận lời
Bất kỳ ở đâu trên cỏi đời này
Tạo hạnh phúc… trước là ta hạnh phúcAi không yêu thương thì không biết Thiên Chúa         
Vì chính Chúa là Thiên Chúa  Tình yêu
Kính mến Chúa thì thương yêu người nhiều
Song hành thể hiện mến yêu Chúa thật


Với lương tâm của một người ngay thẳng
Nếu ai dối trá  , bạn sẽ coi thường
Ta không dám vì chân lý yêu thương
Hãy yêu  nhau , như Thầy yêu ta vậy  Cao Trí Dũng