Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Gioan

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN


 

 


Những gợi ý

 

01. Thánh Gioan chết tại đảo gì?

 

02. Dưới chân thập giá, Đức Giêsu trao phó mẹ Người cho ai?(Ga 19,26)

 

03. Dưới chân thập giá, khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu, người môn đệ này đã thấy gì chảy ra? (Ga 19,34)

 

04. Trong bữa tiệc ly, tông đồ Gioan đã tựa vào ngực ai?(Ga 13,23)

 

05. Cha của ông Gioan tên là gì? (Mc 3,17)

 

06. Anh của ông Gioan tên là gì?( Mc 3,17)

 

07. Tại bờ biển này, Đức Giêsu đã kêu gọi ông Gioan (Mt 4,21)

 

08. Một tác phẩm của thánh Gioan.

 

09. Khi tuyển chọn 12 tông đồ, Đức Giêsu đã đặt tên cho ông Gioan và Giacôbê là Bôanêghê. Bôanêghê là con của ai?(Mc 3,17)

 

10. Khi được bà Maria Mácđala báo tin, ông Phêrô và ông Gioan cùng chạy ra mộ Đức Giêsu. Ông Gioan đã … và đã tin.(Ga 22,1-10)

 

 

11. Thánh Gioan đã nói: Thiên Chúa là … … …  (1Ga 4,8)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ


Một trong những vị tông đồ đã nói về tình yêu nhiều nhất là Gioan, thánh sử. Vị tông đồ trẻ, được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt vì đời sống trinh nguyên, thánh thiện đã để lại cuốn Phúc Âm  thứ tư thuật lại tất cả đời sống của Chúa Giêsu. Thánh nhân đã được Giáo Hội mở đầu ca nhập lễ bằng những lời này:" Thánh Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Hạnh phúc thay vị Tông Ðồ, đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp thế gian ( Hc 15, 5 ).THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ

 

Thánh Gioan quê ở Bethsaiđa, xứ Galilêa. Thánh Gioan như nhiều Tông đồ khác, trước khi được Chúa mời gọi, đã làm nhiều nghề khác nhau trong xã hội Do Thái lúc đó. Có vị làm nghề lao động chân tay, làm vườn, có vị làm nghề thu thuế và hầu hết các Tông đồ trước kia làm nghề chài lưới. Thánh Gioan đã cùng cha của mình là Giêbêđê và anh là Giacôbê làm nghề chài lưới. Tin Mừng có đoạn đã thuật lại việc hai ông Giacôbê và Gioan có lẽ đã xúi mẹ mình tới xin xỏ với Chúa Giêsu: một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Chúa Giêsu trong nước của Chúa ( Mt 20, 21 ). Gioan là một trong số mười hai Tông đồ được Chúa Giêsu yêu thương nhất vì rằng Gioan và Phêrô đã được chứng kiến phép lạ Chúa làm cho con gái ông Zairô sống lại. Thánh Gioan, Giacôbê và Phêrô đã từng được hưởng giờ phút ngây ngất trên núi Tabôrê khi Chúa biến hình( Mt 16, 1-8; Mc 9,2-8; Lc 9, 28-36 ) và các Ngài cũng được thông chia, hiệp thông giây phút đau khổ nhất của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu ( Mt 26, 36- 42 ). Thánh Gioan cũng được hạnh phúc tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly và dưới chân Thập Giá, thánh Gioan đã được hạnh phúc lớn lao, Chúa Giêsu trối Ðức Mẹ cho Người và ngược lại:" Ðây là Mẹ của con "( Ga 20, 27 ).Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Thánh Gioan còn được hân hạnh thông báo cho thánh Phêrô biết Chúa đã phục sinh trong buổi sáng Chúa Giêsu sống lại ( Ga 20, 1-10 ).

 

THÁNH GIOAN CON NGƯỜI QUÁ ÐẶC BIỆT

 

Suốt cuộc đời của thánh Gioan từ khi Chúa kêu gọi ông, cho tới khi Ông nhắm mắt lìa đời, lúc nào thánh Gioan cũng được ở gần bên Chúa và lúc nào Ông cũng được chứng kiến những việc Chúa làm. Vì được Chúa yêu như thánh Gioan tự giới thiệu:" người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến"( Ga 13, 23; 19, 26; 20, 2.). Thánh Gioan đã làm chứng rằng Ngài sống bên Chúa, cùng ăn, cùng phục vụ với Chúa(Ga 21, 13 ). Thánh Gioan là một trong vài người đã thấy ngôi mộ trống và là một nhân chứng cho biến cố phục sinh. Ðời sống của thánh Gioan quả thật đặc biệt, thánh Augustinô đã nói:" Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu biết". Origênê kết luận:" Chỉ có con người được dựa vào ngực Chúa và được Chúa trao cho Mẹ Maria mới có thể hiểu" mọi bí nhiệm của Thiên Chúa.

 


Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Gioan Tông đồ để mạc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Tông đồ ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN

 

01. Pátmô
02. Gioan (Ga 19,26)
03. Máu cùng nước (Ga 19,34)
04. Đức Giêsu (Ga 13,23)
05. Dêbêđê(Mc 3,17)
06. Giacôbê( Mc 3,17)
07. Galilê (Mt 4,21)
08. Khải Huyền
09. Thiên lôi (Mc 3,17)
10. Thấy (Ga 22,1-10)
11. Tình yêu(1Ga 4,8)

 

Hàng dọc : Tông  Đồ Gioan

 

NGUYỄN THÁI HÙNG