Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ở lại với nhau (CTD)

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

Ở LẠI VỚI NHAU
( Chúa Nhật V/B PS )
“ Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”


Yêu nhau rồi , thương trao nhau kỹ vật
Một kỹ vật nhỏ bé nhưng diệu kỳ
Luôn thể hiện một tình cảm lâm ly
Bửa Tiệc ly Chúa lập Phép Thánh Thể

Trong Tiệc Ly biến thân làm của Lễ
Trao thân làm kỷ vật ngay Tiệc ly
Vì Ngài muốn hiện diện luôn tức thì
Trong lòng ta của tôi và của bạn

Ngài hiện diện ở đó không giới hạn
“Thầy là cây nho , chúng con là cành”
Không gì hơn cho việc ở trong nhau
Một hình ảnh yêu thương hóa Thánh Thể

Mà Ngài thiết lập trước hôm chịu nạn
Sinh hiệu quả là hoa trái yêu thương
Hãy học Lời, gẫm suy , thể hiện Lời
Thánh Thể cao thiêng ta hãy đến nhận lãnh

Nhờ Thánh Thể triển nở muôn hoa trái
Cần cắt tỉa đi tự ái bản thân
Sống tự bỏ để Chúa được tôn vinh
Bạn sẽ nên Môn đồ Thầy đích thực

Sinh hoa trái cho Nước Trời hằng sống
Là Kitô hữu không thể thiếu trong đời
Con xin Chúa ! giử con trong mọi nơi
Như cành nho và cây nho làm một

Chúa giúp con biết hy sinh chấp nhận
Để hoa trái lớn lên thật dồi dào
Giử giới răn đẹp lòng Chúa biết bao
Hãy tin vào tình yêu Chúa vĩ đại

Ở trong Thầy sẽ sinh nhiều hoa trái
Vì không Thầy ta chẳng làm gì nên
Hãy sinh hoa xinh ! hạt giống mọc liền
Sinh trái tốt và trở nên Đồ đệ

Cao Trí Dũng