Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Giacôbê

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  THÁNH GIACÔBÊ

 

 

 

NHỮNG GỢI Ý :

 

01. Tại vườn này Đức Giêsu đã đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo khi Người cầu nguyện. (Mt 26,36)

 

02. Em của thánh Giacôbê tên là gì? (Mc 1,16-20)

 

03. Bôanêghê nghĩa là con của ai ? (Mc 3,17)

 

04. Ai đã đưa các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan và vườn Cây Dầu để cầu nguyện? (Mt 26,36)

 

05. Vua đã ra lệnh giết chết thánh Giacôbê là ai ? (Tdcv 12,1-3)

 

06. Người đã cùng với ông Giacôbê xin lửa từ trời xuống thiêu hủy làng Samari khi họ không tiếp đón Đức Giêsu tên là gì? (Lc 9,51-56)

 

07. Cùng với thánh Phêrô và thánh Gioan, thánh Giacôbê đã chứng kiên việc Đức Giêsu cứu chữa con của ai sống lại? (Lc 5,35-42)

 

08. Tại biển hồ này Đức Giêsu đã kêu gọi thánh Giacôbê theo Người. (Mc 1,16-20)

 

09. Khi đến gặp Đức Giêsu, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đã làm gì và kêu xin người một điều ? (Mt 20,20-23)

 

10. Vị tông đồ tử đạo đầu tiên tên là gì? (Tdcv 12,1-3)

 

11. khi Đức Giêsu kêu gọi, 2 ông Gia cô bê và ông gioan đang làm gì ? (Mt 18-21)


 

12. Cha của thánh Giacôbê tên là gì ?  (Mc 1,16-20)

 

13. Đây là cách thánh Giacôbê bị giết chết? (Tdcv 12,1-3)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Nguyễn Thái Hùng

 

Thánh Giacôbê Tông đồ
Lm Giacôbê Tạ Chúc
                                                         
Trong danh sách mười hai Tông đồ mà Chúa chọn, có hai người cùng mang tên là Giacôbê, một người là anh của Thánh Gioan viết Phúc âm, con ông Giêbêđê và một người là con của ông Alphê. Để phân biệt hai Tông đồ này, người ta gọi Thánh Giacôbê Tông đồ hậu và Giacôbê Tông đồ tiền. Phụng vụ vào ngày 25 tháng 7 hằng năm cử hành lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ Tiền.

 

Thân thế của Thánh Giacôbê

 

Ông xuất thân trong một gia đình ngư phủ tương đối khá giả tại Betsaiđa, thân sinh là ông Giêbêđê có người làm thuê(Mc 1, 19-20). Cũng theo Tin mừng của Marcô thì Giacôbê là một trong bốn môn đệ được Chúa gọi đầu tiên tại biển hồ Galilêa(Mc 1, 16-20). Trong những biến cố quan trọng của cuộc đời Đức Giêsu, vị Tông đồ này luôn có mặt, ông đã chứng kiến phép lạ Chúa chữa nhạc mẫu Phêrô khỏi bệnh(Mt 1, 29-31), con gái ông Giairô sống lại(Mc 5, 37-43), Chúa biến hình trên núi(Mc 9,2-8), và lúc chúa Giêsu hấp hối ở vười Gietsimani(Mt 26,37). Hai anh em Giacôbê và Gioan được Chúa đặt cho một biệt hiệu khá “kêu” là: ”Boanergès” có nghĩa là con sấm sét(Mc 3,17). Chắc cũng vì cá tính của Giacôbê hơi nóng nảy khi cùng với Chúa Giêsu đi vào làng Samari và dân làng không đón tiếp. Thấy vậy, Giacôbê và Gioan cùng đề nghị với Chúa rằng:”Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?”(Lc 9, 54).

 

Cuộc Tử đạo của Ngài

 

Theo sách Công vụ kể lại thì có thể Thánh Giacôbê chịu tử đạo dưới thời vua Hêrôđê Agrippa I, vào cuối thế kỷ thứ II, khỏang năm 44:”Thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan”(Cv 12,1-2). Đây là thời kỳ bách hại các Kitô hữu rất dữ dội, trong suốt ba thế kỷ đầu và chỉ tạm lắng xuống sau sắc chỉ Milan của hòang đế Constantianop vào năm 313. Giáo hội phương tây mừng kính Ngài từ thế kỷ thứ VIII. Các Giáo hội theo nghi lễ Copte và Byzantin thì mừng lễ Ngài sớm hơn vào một ngày gần lễ Phục sinh.

 

Thông điệp của Thánh nhân

 

Khi xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên hữu và bên tả của Ngài, Giacôbê đã được Chúa báo trước cuộc tử đạo mà những ai muốn theo Chúa phải đón nhận. Chén đắng cùng với mũ triều thiên vinh quang trong nước trời. Bài giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu đã làm sáng tỏ chén đắng mà Chúa Giêsu uống, khi Người trao lại cho Thánh nhân, và Giacôbê sẵng sàng đón nhận:” ngay từ phút đầu tiên, Người đã cháy lửa nhiệt tình, và trong sự khinh chê lạ thường các lợi lộc trần gian, Người đã tiến tới đỉnh cao đến độ tức thời bị đem đi giết”( trích bài giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu trong bài đọc giờ kinh sách).

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  THÁNH GIACÔBÊ

 

01. Ghếtsêmani (Mt 26,36)
02. Thánh Gioan (Mc 1,16-20)
03. Thiên lôi. (Mc 3,17)
04. Đức Giêsu (Mt 26,36)
05. Vua Hêrôđê (Hêrôđê Ácrippa I, 43) (Tdcv 12,1-3)
06. Ông Gioan  (Lc 9,51-56)
07. Ông Giaia (Lc 5,35-42)
08. Galilê (Mc 1,16-20)
09. Bái lạy (Mt 20,20-23)
10. Thánh Giacôbê (Tdcv 12,1-3)
11. Vá lưới (Mt 18-21)
12. Ông Dêbêđê (Mc 1,16-20)
13. Chém đầu (Tdcv 12,1-3)

 

Hàng dọc : Tông đồ Giacôbê

 

NGUYỄN THÁI HÙNG